Afhandling om svenska stafsättet/Främmande ord

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Akademiens Betänkande, angående stafningen af de utländska ord, som i språket upptagas.
Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1796. Första delen.
Afhandling om svenska stafsättet
av Carl Gustaf af Leopold med företal av Nils von Rosenstein

Alfabetisk Förteckning på de i Svenskan redan af bruket upptagna främmande ord, hvilka böra, genom stafningen, förenas med det öfriga språket.
Afhandling om svenska stafsättet  →
På Wikipedia finns en artikel om Afhandling om svenska stafsättet.


[ 247 ]

Alfabetisk Förteckning
på de i Svenskan redan af Bruket upptagna främmande ord, hvilka böra, genom stafningen, förenas med det öfriga Språket.

A.

Absolut.
Abstrakt.
Accept.
Accis.
Ackompanjera — njement.
Ackord — dera.
Ackreditera.
Ackurat.
Adjunkt.
Adress.
Advokat.
Affekt — era — erad — tation.
Affisch.
Affär.
Akademi.
Akt — uarie.
Aktie.
Aktif.
Aktion, Akt. (Dram. T.
Aktionera, Aktion.
Aktor.
Aktör — tris.
Alfabet.
Alkof.
Allé.
Allegori.
Allians.
Almanack. Almnacka.
Amang.
Amatör.
Ambassad — dör.
Amfibie.
Amfiteater.
Amnesti.
Anagram.
Anakronism.
Analog — gisk.
Analys — lytisk. [ 248 ]
Anarki — kisk.
Anekdot.
Anomali.
Anonym.
Antagonist.
Antik — tiker.
Antipati — patisk.
Antipod.
Antites.
Apati — patisk.
Apell.
Apokryfisk.
Apologi.
Apostat — stasi.
Apostill.
Apostrof.
Apotek.
Apoteos.
Appretör.
Aptit.
Arabesk.
Arbiträr.
Aristokrat.
Arkad.
Arkebusera.
Arkif — varie.
Arkitekt.
Arkli.
Arlekin.
Armé.
Artikel.
Artilleri.
Artist.
Assekurera — rans.
Assistans.
Atmosfer.
Atom.
Atrapp.
Attack.
Attitud.
Attraktion.
Audiens.
Auditör.
Auktion.
Auktor eller Autor — itet.
Auskultant.
Autentisk.
Axiom.

B.

Backant — kanalisk.
Bagatell.
Bagett.
Bajonett.
Balans — lansera.
Baldakin.
Balett.
Balkon.
Ballad.
Balustrad.
Bank.
Bankrut.
Barack. [ 249 ]
Barock.
Batalj — era.
Batteri.
Berlock.
Bibliotek — arie.
Bigott — teri.
Biljard.
Biljett.
Biografi — isk.
Bisarr — eri.
Blasfem.
Blessur.
Blockera — kad.
Blond.
Boett.
Bravur.
Bresch.
Brevett.
Brigad.
Briljera — jant.
Broderi.
Brokad.
Brons.
Bruljeri.
Brunett.
Brutal.
Bukett.
Burlesk.
Bust.
Butelj.
Byrå.

C.

Censur.
Ceremoni.
Certifikat.
Chalong.
Charad.
Charm.
Chartek.
Chiffer.
Chikan — ör.
Chimer — isk.
Choklad.
Chäs.
Cirkulera.
Cisselör.
Citadell.
Cittra.

D.

Daktyl.
Dam. (Dame.)
Damasker.
Dansör — sös.
Debatt.
Debutera — butt.
Dedikation.
Deduktion.
Dekanat.
Deklamera — matör.
Deklinera.
Dekokt.
Dekoration. [ 250 ]
Dekreditera.
Dekret.
Delatör.
Delikat — ess.
Demarkation.
Demaskera.
Demokrat.
Dentist.
Depesch.
Deplojera. (Krigsterm.)
Deresonera.
Desertör.
Deshabiljé.
Despot — tism.
Detalj.
Dialekt.
Dialog — era.
Didaktisk.
Diftong.
Diktator — tur.
Diktera — tamen.
Diplom.
Direkte.
Direktör — tion.
Dissipel — plin.
Diskant.
Diskordant.
Diskrett.
Diskurera — kurs.
Disparat.
Dispens.
Disput — abel.
Dissonans.
Distinktion.
Distraktion.
Distrikt.
Dogm — atisk.
Doktor.
Dokument.
Dom.
Domestik.
Dram.
Duell.
Duett.
Dukat.
Durkmarsch.

E.

Edikt.
Effekt.
Egoist — ism.
Ekliptika.
Eklog.
Eko.
Ekonom — i — isk.
Elef.
Elegans — gant.
Elegi — gisk.
Elektricitet — trisk.
Ellips.
Elysé.
Emalj — erad.
Emblem.
Embuskad. [ 251 ]
Emfas — fatisk.
Enterprenera — nör.
Entusiast — asm.
Envojé.
Epigram.
Epilog.
Episod.
Epitet.
Epok.
Epopé.
Eskader.
Eskort.
Espjegel.
Essens.
Estamp.
Estetik — tisk.
Estrad.
Eter.
Etikett
Eturdi — deri.
Etymologi — log.
Evakuera — kuation.
Exakt.
Exekution.
Exellens.
Exercis.
Exerg.
Existens.
Exklamation.
Exklusion — klusif.
Exkursion.
Expektant.
Extas.

F.

Fabrik — ör.
Facil.
Fadd. Fadäs.
Fajans.
Faktion.
Faktor — i.
Faktura.
Fakultet.
Familj — är — aritet.
Fanatism.
Fantasi — tast.
Fars — ör.
Fasad.
Fascin.
Fason.
Favör — er.
Fé.
Febus. (Retorisk term.)
Fenomen.
Ferm — etet.
Fidekommiss — arie.
Figur.
Fiktion.
Filantrop — i.
Filosof — i.
Filuteri.
Finans.
Fiskal. [ 252 ]Fjär.
Flank — era — onad.
Flegm — atisk.
Florett.
Flottilj.
Fojé.
Fontän.
Formulär.
Fortifikation.
Frank — era.
Fras. (Phrase.)
Frisera — sur — sör.
Frondera — dör.
Frontispis.
Furage.
Furir.
Furnera.
Fysik — sisk.
Fysionomi.
Fåtölj.

G.

Galant — eri.
Galimatias.
Galla. (Gala.)
Galleri.
Galjas. Galjon.
Galär.
Garanti.
Gardi — et.
Garnitur.
Gasett.
Geni.
Gestikulera.
Gondol.
Granadör.
Gratifikation.
Gravör — vur.
Gredelin.
Grimas.
Grossör.
Grotesk.
Grupp.
Guvernör.

H.

Haj. (Haie.)
Harang — era — ör.
Harmoni.
Harpy — er.
Hekatomb.
Hemisfer.
Hemistik.
Heroid.
Heterodox.
Heterogen.
Hexameter.
Hierarki.
Hieroglyf.
Historiograf.
Homogen.
Hord.
Horoskop.
Hotell.
[ 253 ]Humör.
Hymn.
Hyperbol.
Hypokonder — dri.
Hypotes.
Håboe.

J. I.

Jalusi.
Jamb — isk.
Januari.
Idé.
Idiot — ism.
Idyll.
Indirekt.
Indiskrett.
Individ. (Individu.)
Infam — i.
Infanteri.
Ingeniör.
Ingrediens.
Inkaminera.
Inklination.
Inklusif.
Inkompetent.
Inkorporera.
Inkorruptibel.
Immatrikulera.
Inqvisitör.
Insekt.
Inskription.
Inspektor.
Instans.
Instinkt.
Instruktion — tif.
Intellektuel.
Interlokutör.
Intermed.
Intervall.
Intolerans.
Intresse — sera — sant — sent.
Intrig — ör.
Invalid.
Invektif.
Inviolabel.
Invit.
Ironi.
Juli.
Juni.
Juridik.
Jurisdiktion.
Jurnal — ist.

K.

Kabal — era.
Kabinett.
Kadans — era.
Kadett.
Kaffe.
Kakofoni.
Kalender.
Kalesch.
Kalesonger.
[ 254 ]Kaliber.
Kalkul — era — latör.
Kalott.
Kamerer.
Kamlott.
Kampanje.
Kampera.
Kamrat.
Kanal.
Kanapé.
Kandelaber.
Kandi.
Kandidat — ur.
Kanel.
Kanfas.
Kanister.
Kanon — era — isera.
Kansli — ler.
Kantat.
Kantik.
Kantin.
Kanton — nera.
Kantor.
Kaos.
Kapabel.
Kapell.
Kapellan.
Kapital.
Kapitel.
Kapiten.
Kapitulera — lation.
Kapriol — era.
Kapris. (Nyck.)
Kapson.
Karafin.
Karakter.
Karamell.
Karat.
Karavan.
Karbin.
Karbunkel.
Kardinal.
Kardus.
Karess — era.
Karkass.
Karmin.
Karmosin.
Karnaval.
Kaross.
Karott.
Karrikatur.
Karta.
Kartel.
Kartesch.
Karusell.
Kasern.
Kasimir.
Kask.
Kaskad.
Kassa — sera — sör.
Kastell.
Kastor.
Kasuist.
Katafalk.
[ 255 ]Katalog.
Katarr — ral.
Katastrof.
Kateder.
Kategori — gorisk.
Katekes.
Katolik — tolsk.
Kattun.
Kaution.
Kavaljer.
Kavalkad.
Kavalleri.
Kavera.
Kerub.
Kirurg.
Klarinett.
Klass — isk.
Klaver.
Klavessin.
Klerk.
Klient.
Klimat.
Kodicill.
Koeffur — fera.
Kofferdi.
Koffert.
Koftan.
Kokard.
Kokett — eri.
Kolerisk.
Kolik.
Kollation.
Kollationera.
Kolleg — ger. (Collega.)
Kollekt.
Kollektif.
Kollektör.
Kollision.
Kolludera — lusion.
Kolon. (Interpunkt.)
Koloni.
Kolonn — ad.
Kolorit.
Koloss — al — alisk.
Kolportör.
Komedi — ant — antska.
Komet.
Komisk.
Komma. (Interpunkt.)
Kommando — dera — dant.
Kommendör — deri.
Kommentera — tarie — tatör.
Kommers — seRåd.
Komminister.
Kommiss- (Kläde, bröd.)
Kommission — missarie.
Kommod. (Möbel.)
Kommunicera — nikation — nikatif — nion — nikant.
[ 256 ]Kompakt. (Adjekt.)
Kompani.
Kompanjon.
Komparera. (Rätteg. t.)
Kompass.
Kompetent — tens.
Kompilera — latör.
Komplett — era.
Komplexion.
Kompliment — ör.
Komplott.
Komponera — sitör.
Kompress.
Koncentrera.
Koncept — cipera.
Koncert.
Koncis.
Konditeri.
Kondition.
Kondolans.
Konduktör.
Konfederation.
Konfekt.
Konferens — ferera.
Konfiskera.
Konfrontera.
Konfus — ion — fundera.
Kongress.
Kon — isk.
Konjunktur.
Konkaf.
Konklaf.
Konkordans.
Konkret.
Konkurrera — rens — rent.
Konkurs.
Konnossement.
Konselj.
Konserf — ver.
Konsideration.
Konsolidera.
Konsonant.
Konsort.
Konspirera — ration.
Konstellation.
Konstituera — tution — tutorial.
Konstruera — struktion.
Konsul — at.
Konsumtion.
Kontant — tantera.
Kontemplatif.
Kontenans.
Konterfej.
Kontext.
Kontingent.
Konto.
Kontor — ist.
Kontraband.
Kontradans.
Kontrakt — trahent.
[ 257 ]Kontramandera.
Kontramark.
Kontraorder.
Kontrast.
Kontribution.
Kontroll — ör.
Kontrovers.
Kontumacie dom.
Kontur.
Kontusion.
Konvenans.
Konvention — el.
Konversation.
Konvex.
Konvoj.
Konvolut.
Konvulsion — är.
Kopia.
Kopulation.
Korall.
Kordon.
Kornett.
Kornisch.
Korollar.
Korporal.
Korrekt — if — tur.
Korrelat.
Korrespondent — dans.
Korridor.
Korruption.
Korsar.
Korsett.
Korvett.
Kosmopolit.
Kossak.
Kostum.
Kotteri — tisera.
Koturn.
Krachan.
Kredit — or — er — era.
Kreditif.
Krepin.
Krevera.
Kriminal- (process, mål.)
Kris.
Kristall.
Kritik — ticera.
Krokodil.
Kronisk.
Kronolog — i — isk.
Krucifix.
Kub — isk.
Kuliss.
Kultur.
Kuplett.
Kupp.
Kurage.
Kurant.
Kurassier.
Kurator.
Kurbett.
Kur — era.
Kurförste.
[ 258 ]Kurialist — lisk.
Kurir.
Kurs.
Kurtage.
Kurtin.
Kurtisera.
Kusin — age.
Kutter.
Kuvert — era.

L.

Labyrint.
Lakej.
Lakonisk.
Lakun.
Lansett.
Lasarett.
Latitud.
Legend.
Lektion.
Lektor.
Lektör.
Lemonad.
Levé.
Lexikon — ker.
Liktor.
Likör.
Litterat — tur — tör.
Livri. (Livrée.)
Logik — ika.
Logomaki.
Lokal.
Longitud. Lornjett — jera.
Löjtnant.

M.

Machin — ist.
Madam.
Magi.
Magnificens. (Titel.)
Maj.
Makulatur.
Mamsell.
Manchett.
Manifest.
Manufaktur — ist.
Manuskript.
Manöver.
Marjonett.
Mark — ör. (I spel.)
Markis — sinna — at.
Marodör.
Marokin.
Marott.
Marsch.
Mask — rad — skera.
Massaker.
Maxim.
Medalj — jon — jör.
Mediatör.
Medicin — kament.
Mekanik — ist — isk — ism.
[ 259 ]Melankoli — sk.
Melodi.
Menuett.
Merit.
Merkur.
Mesallians.
Metafor.
Metamorfos.
Meteor — isk.
Meter — trisk.
Metié.
Metod.
Migrän.
Mikroskop.
Milis — itär — tarisk.
Millionär.
Min. (Mine.)
Miniatur.
Minister.
Minör — era.
Mirakel.
Misantrop — i.
Missif.
Missionär.
Mockera.
Mod. (Mode.)
Modell.
Modern.
Modest.
Modifikation.
Monark — i.
Monolog.
Monopol — isk — ist.
Monoton — i.
Moral.
Mortalitet.
Mosaik.
Moské.
Moär.
Mulater.
Musik.
Muskus.
Musköt — skötteri.
Musslin.
Mustasch.
Mätress.
Möbel.

N.

Negotiatör.
Nektar.
Nipp — er — era.
Nisch.
Nomad.
Nomenklatur.
Not. (Note.)
Notifikation.
Nuans.
Nuvellist.
Nymf.

O.

Obelisk.
Objekt.
Oblik.
[ 260 ]Officer.
Oktaf.
Oktant.
Oktober.
Oktroj.
Okulera.
Okulist.
Operatör.
Orakel.
Orangeri.
Order.
Ordinär.
Ordonnans. (milit. term.)
Ordonnatör.
Organ — isk.
Originalitet.
Orkan.
Ortodox.
Ossifikation.

P.

Paket.
Paljett.
Pallisad — era.
Panasch.
Panisk.
Pantalonger.
Pantomim.
Papiljott.
Papism.
Parad.
Paradox.
Parafras.
Paragraf.
Paraply.
Parasit.
Parasoll.
Parentes.
Parker. (les Parques.)
Parodi.
Paroll. (milit. term.)
Paroxysm.
Parterr — ist.
Partikel.
Pasqvill.
Passvolans.
Pastell.
Patetisk.
Patriark.
Patriot — ism.
Patrull.
Paus.
Pedagog — i.
Pedanteri — tism.
Pendyl.
Pensionär.
Periferi.
Perifras.
Period.
Peristil.
Perpendikel — kulär.
Persifflör.
Perspektif.
Petrifikat.
[ 261 ]Picknick.
Pjedestal.
Pjes. (Piece.)
Pik — a — ant.
Piket.
Pittoresk.
Plakat.
Plenipotentiär.
Pleonasm.
Pluralitet.
Plym.
Plörös.
Poem.
Poesi.
Pokal.
Polis. (Police.)
Politi.
Politikus.
Pollett.
Populär.
Por — ös.
Porfyr.
Portal.
Portchäs.
Porträtt.
Posthum.
Postiljon.
Postlin.
Postskript.
Praktik — tisk — tikabel — tikus.
Prebende.
Precis.
Predikat — kament.
Prefektur.
Prejudis.
Prekaution — kavera.
Preliminär.
Prelud. (Prelude.)
Premiss.
Prerogatif.
Presentabel.
Preskription.
Pretext.
Princip.
Pris. (Eröfring, nypa.)
Priskurant.
Probabilitet.
Problem.
Procedur.
Process.
Produktion.
Profan.
Profet — tsi — tisk.
Program.
Projekt.
Proklama — mera — mation.
Prolog.
Promenad.
Promt.
Prosa, Pros.
Prosektor.
Proskription.
[ 262 ]Prosodi — disk.
Protektor.
Protokoll — ist.
Proverb. (Dramat. term.)
Publik — ation.
Pultron — neri.
Punktör.
Pupill.
Purist — rism.

Q.

Qvadratur.
Qvadrilj.
Qvalitet.
Qvantitet.
Qvittens.

R.

Rabatt.
Raffinad- (Socker.)
Raljeri — jör.
Ranson.
Rapell.
Raportör.
Rapsodi.
Ratifikation.
Reaktion.
Realitet.
Rebell.
Recept.
Recett. (Teatr. term.)
Recidif.
Reciprok.
Redaktion — daktör.
Reduktion.
Redutt.
Reflektera — xion.
Reformatör.
Refreng.
Regal.
Registratur.
Rekapitulera.
Reklamera.
Rekommendera — dabel — dation.
Rekonvention.
Rekryt.
Rektor.
Replik.
Represalj — er.
Repris.
Reproduktion.
Reptil.
Republik — an — anism.
Reserf.
Residens.
Reskript.
Reson — abel.
Respekt — abel — tif.
Resurs.
Rest.
Restans — er.
Restriktion — tif.
[ 263 ]Retorik.
Retraktera.
Retroaktif.
Reträtt.
Retuchera.
Retur.
Revelj.
Reverens.
Revolt.
Rigorist — rism.
Risk. (Risque).
Riturnell.
Rival.
Rôl.
Romans.
Rondå.
Rubrik.
Ruin.
Rulad.
Ruptur.
Rutin.
Rytm.

S

Sakerstia.
Sakrament.
Salvagardi.
Sandal.
Sankt — tion — nera.
Sarkasm.
Sarkofag.
Satir — isk.
Satisfaktion.
Satrap.
Scen.
Schism — atisk.
Sefir.
Sekel.
Sekret — er — eller — are.
Sekt — erisk.
Sekund — ant — dera.
Sentens.
Seraf — im.
Seralj.
Serenad.
Servet.
Servis.
Sfer — isk.
Signatur.
Simpel.
Simulaker.
Sirén.
Skala. (Teknisk term.)
Skandal — ös.
Skelett.
Skola — stik — liast.
Sakrament.
Skrupel — pulös.
Skulptur — ör.
Societet.
Soffa.
Sofism — fisteri.
Soldatesk.
Solecism.
[ 264 ]Solid.
Solitär. (Demant.)
Solvabel.
Somnambul.
Sonnett.
Sordid.
Sottis.
Spasm.
Speciel — cifik — ation — ficera.
Spektakel — tatör — takulös.
Spekulation — tör — — tif.
Spirituös.
Spondé — daisk.
Stans.
Statistisk.
Statur.
Statuter.
Staty.
Stratagem.
Strof.
Struktur.
Styl.
Subaltern.
Subjekt.
Sublim.
Subrett.
Subsistans.
Subskribent — skription.
Substans — tiel.
Subtil — itet.
Suckurs.
Sufflera — lör.
Supé.
Superkarg — ör.
Suplik — ant — ation.
Surdin.
Surpris.
Surtut.
Survivans.
Suverän — itet.
Syllogism.
Symbol.
Symetri.
Sympati.
Symtom.
Synodal.
Synonym.
Syntax.

T

Tablatur.
Taburett.
Taktik.
Talang.
Talar. (Drägt.)
Tant.
Tariff.
Tavtologi.
Té.
Teater — tral — tralisk.
[ 265 ]
Teknisk.
Teleskop.
Temperatur.
Teolog.
Teori — retikus.
Terass.
Terin.
Term.
Termometer.
Tes.
Tiar.
Tick.
Tirad.
Titel — ulär.
Tolerans.
Tom. (Volume.)
Tonsur.
Tortur.
Trafik.
Tragedi — gisk.
Trakassera — seri.
Traktat — tabel — amente — tör.
Transportör.
Tribun.
Triumf — era — ator.
Trivial.
Trop.
Tropik.
Trumpet.
Trumå.
Tub.
Tumult.
Turlupinad.
Typ.
Typograf — i.

U.

Uniform.
Urbanitet.
Usurpatör.
Uvertur.

V.

Vakans — kant.
Vanilj.
Vapör.
Variant.
Vas — er.
Vasall.
Vegetabilier.
Vehikel.
Ventil.
Verifikation.
Versifikation — katör.
Vestal.
Vikarie — riat.
Viktualie — lier.
Visionär.
Visir.
Visit.
Vokal.
Vokalmusik.
Vokation. [ 266 ]
Volang.
Volkan.
Volontär.
Volt.
Volum — inös.

Z.

Zenit.
Zodiak.