Alle Christne frögda sigh

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Alle Christne frögda sigh
av Venantius Fortunatus
Efter den latinska hymnen Laetabundus in summis. Här ur Göteborgspsalmboken 1650, Een wanligh PsalmBook, s. 113-114. Publicerad i 1695 års psalmbok som nr 126 under rubriken "Jule-högtids Psalmer - Om Christi Födelse" där psalmen Christus är födder af een jungfru reen ingår som sista vers. På Wikipedia finns en artikel om Alle Christne frögda sigh..


Alle Christne frögda sigh i thenna Högtijd/ Haleluja
Then som högsta Cronona bär/
Är födder här;
Aff een Jungfrw.

Frelsaren hijt till oss kom/
Från Gudz Högstes Himmels Thron/
Och ogh Mandom.

Then samma Solen vprann/
Som nu aldrigh bärgas kan/
Hon skijn altijdh.

Thenna Solen lyser oss/
Och förer then rätta Troos/
Til Gudh Fader.

Solen hafwer Dagen giordt/
Natten är nu drijfwen bort/
Medh sitt Mörcker.

Itt stoort Vnder skedde här/
Högste Gudz Son Mandom bär/
En Trääl worden.

Han är både Gudh och Man/
Som oss allom hielpa kan/
Ifrån Döden.

Esaias hafwer sagdt/
At Gudh hade thet i acht/
Komma medh sijn Guddoms Macht/
Och taga Mandom.

Såsom sagdt war är thet skedt/
Gudh sielff hafwer sijn Nådh betedt/
Lijffzens Wägh för them beredt;
Som ther på trodde.

O arma Juda Slächt/
Hwij är thetta tigh otächt/
Troo här på så är tijn Synd vthslächt,

Här är then rätta Man/
Wåre Synd borttager han/
Som medh Skrijftenne bortwijsas kan/
Haleluja.