Anteckning om Krigshändelserna i Kurland uti Kon. Karl XIIs tid, under GeneralMajoren C. M. Stuart

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Anteckning om Krigshändelserna i Kurland uti Kon. Karl XIIs tid, under GeneralMajoren C. M. Stuart
av Erik Dahlbergh
Handskrift förvarad på Kungliga Biblioteket. Trots att denna skrift på titelbladet kallas "Första Dehlen för Åhr 1702" så omfattar den hela Stuarts tid som guvernör över Kurland från maj 1702 till samma tid 1703, se kommentar på fol. 89r.


[ 1r ]

Kårt Förteckning af åthskillige Märckwärdige Händelser

som till

Hans Kongl: Maij:ttz Konung Carl den Tålftes Histories

och

Segersamma Krigzactioners Uthförligare Beskrijfningh tiäna kan.

Angående det som uthi

Churland

Den tijdh General Maioren, Gouverneuren och General Qwarteer Mästaren

Wälb:ne H:r Carl Magnus Stuart

Der uthi Hertigdömett Gouvernamentet förestodh och under hans Commendo sig tilldragit hafwer.

Första Dehlen för Åhr 1702


Proveniensanteckningar från pärmens insida

[ _ ] Skänkt af domprosten S. Älf till Konungens Bibliotek på Drottningholm 1791, hvilken gåfva af K. Gustaf besvarades med egenhändigt handbref och ett ex. af Svensksundsmedaljen.

Se Linköp. St. Tidn. 1792 apr. och Gjörwell, Sv. arch. II, s. 93, 1793

(Älf egde endast denna 1a del, hur han, många år förut, kommit öfver detta MST, "är en liten hemlighet". Ä:s bref t. Gjörwell 1791. 24 sept.)


Innehåll