Bewara oss Gudh i tijn Ord

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bewara oss Gudh i tijn Ord
av Martin Luther
Översättare: Olaus Petri
Den tyska originaltiteln Erhalt uns HERR bey deinem Wort översattes av Olaus Petri. Psalmen räknas till de så kallade "Anti-Christo psalmerna". Här ur Göteborgspsalmboken 1650 s. 102-103 under rubriken "Om Gudz Ord och försambling". I 1695 års psalmbok Bewara oss GUD vti tin Ord nr 295 under rubriken "Böne-Psalmar". På Wikipedia finns en artikel om O Gud, behåll oss vid ditt ord.


1.
BEwara oss Gudh i tijn Ord,
Slå nidh Påfwens och Turkens Mord,
Som JEsum Christ tin kära Son,
Nederslå wiljan aff hans Thron.

2.
Lät see tin macht, o HERre kär,
Som alla Herrars HErre är,
Beskärma tina Christenheet,
At hon tigh prijsar i i Ewigheet.

3.
Theras Vpsååt tu nederslå,
At the sina Willo känna må,
Lät them i then gropen falla,
Som de grafwa för oss alla.

4.
Och lät them så förnimma thet,
At ther tine äro, ther äst tu medh,
Och gör them både Hielp och Tröst,
Som til tigh ropa med Hierta och Röst.

5.

Wår hiertans Tröst, o helge And,
Giff oss Endrächt vthi all Land,
I wårt yttersta när oss bliff,
Och föör oss til itt ewigt lijff.