Bibeln (Åkesons översättning)/Johannes tredje brev

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Johannes' andra brev
Helge Åkesons bibelöversättning

Johannes' tredje brev
Jakobs brev  →


Aposteln gälder sig däröver att Gajus vandrar i sanningen, klagar över Diotrefes, lovordar Demetrius. Hälsningar.

1 Den äldste till den älskade Gajus vilken jag älskar i sanning.

2 Älskade, jag önskar, att det må gå dig väl i allting, och att du må vara frisk, såsom det går din själ väl.

3 Jag fröjdades högeligen, då bröderna kommo och vittnade om din uppriktighet, såsom du vandrar i uppriktighet. 2 Joh. 4 v.

4 Jag har ingen större fröjd än detta, att jag hör, att mina barn vandra i sanning.

5 Älskade, du gör troget, vad du verkar för bröderna, som därtill äro främmande,

6 vilka inför församlingen hava vittnat om din kärlek, och du gör väl, om din kärlek, och du fortskaffar dem på ett Gud värdigt sätt.

7 Ty för hans namns skull gingo de ut, utan att mottaga något av dem som tillhöra folkslagen.

8 Vi böra därför villigt antaga oss sådana, på det vi må bliva medarbetare för sanningen.

9 Jag har skrivit något till församlingen, men Diotrefes, som vill vara den förnämste bland dem, mottager oss icke.

10 Därför skall jag, om jag kommer, påminna om hans gärningar, som han gör, i det han överpladdrar oss med onda ord, och icke nöjd därmed, mottager han själv icke bröderna och hindrar därjämte dem, som vilja det, samt driver ut dem ur församlingen.

11 Älskade, efterfölj icke det onda, utan det goda. Den, som gör gott, är av Gud, den, som gör ont, har icke sett Gud. 1 Joh. 3: 10.

12 Demetrius har gott vittnesbörd av alla och av själva sanningen; och även vi vittna, och du vet, att vårt vittnesbörd är sant.

13 Jag har mycket att skriva till dig, men jag vill icke med bläck och penna skriva till dig. 2 Joh 12 v.

14 Men jag joppas snart få se dig, då skola vi tala muntligen.

15 Frid vare med dig! Vännerna hälsa dig. Hälsa du vännerna, var och en vid namn.


Källa[redigera]

Texten är hämtad ur Bibeln, Åkesons översätting, fjärde upplagan, utgiven av HF:s förlag, Jongbloed Holland, tryckt 1993 ISBN 91-7218-148-6