Bibeln (Åkesons översättning)/Johannes' andra brev

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Johannes' första brev
Helge Åkesons bibelöversättning

Johannes' andra brev
Johannes tredje brev  →


Hälsning. Uppmaning till kärlek och varning för avvikelse.

1 Den äldste till en utvald Kyria[1] och hennes barn, vilka jag älskar i sanning, och icke jag ailenast, utan ock alla, som hava lärt känna sanningen,

2 för sanningen skull, som förbliver i oss och skall vara med oss i tidsåldern.

3 Ynnest, medlidande, frid skall vara med oss av Gud Fader och av Jesus Kristus, Faderns Son, i sanning och kärlek.

1 Tim. 1: 2. Tit. 1: 4.

4 Jag fröjdar mig mycket, att jag funnit bland dina barn dem som vandra i sanningen, såsom vi hava fått befallning av Fadern.

3 Joh 3 v.

5 Och nu beder jag dig, Kyria,[1] icke såsom skreve jag till dig ett nytt bud, utan det som vi haft från begynnelsen, att vi skola älska varandra.

Joh. 13: 34. 1 Joh 2: 7.

6 Och detta är kärleken, att vi vandra efter hans bud. Detta är budet, att I, såsom I haven hört från begynnelsen, skola vandra i detsamma.

1 Joh 5: 3.

7 Ty många bedragare äro utgångna i världen, vilka icke bekänna Jesus Kristus vara kommen i kött. Detta är bedragaren och antikristen.

1 Joh 2: 18; 4: 1 f.

8 Sen själva till, att I icke mån förlora, vad I haven verkat, utan undfå full lön.

9 Var och en som överskrider och icke förbliver i Kristi lära, han har icke Gud; den som förbliver i läran, han har både Fadern och Sonen.

1 Joh 2: 23

10 Om någon kommer till eder och icke medför denna lära, så mottagen honom icke i (edra) hus och bjuden honom icke välkommen.

11 Ty den, som bjuder honom välkommen, gör sig delaktig i hans onda verk.

12 Fastän jag har mycket att skriva till eder, vill jag det icke med papper och bläck, utan jag hoppas att komma till eder och tala muntligen, på det att vår glädje må vara uppfylld.

1 Joh 1: 4. 3 Joh 13 v.

13 Din utvalda systers barn hälsa dig.

  1. 1,0 1,1 Härskarinna, fru

ñ Inledning | 1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Chr | 2 Chr | Esra | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | S. S | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Am | Ob | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal | Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Tess | 2 Tess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | Filem | Hebr | 1 Pet | 2 Pet | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Judas | Upp | 1917