Bröderna

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Nr femton, Stolt
Bröderna
av Johan Ludvig Runeberg
Landshövdingen  →
Den femtonde dikten i andra samlingen, från 1860, av Runebergs diktcykel Fänrik Ståls sägner.Du nämner mörk en Wadenstjernas namn?
Jag vet, du syftar på en dyster sägen:
Hur sökande mot livets storm en hamn,
Hans broder kom, men stöttes från hans famn
I natt och dimmor åter ut på vägen.

Till Svansjöns nejd nån gång din kosa ställ;
Där syns en gård, som höga björkar värna.
Vid solljus middag, eller kolsvart kväll
Träd in i detta gästfritt öppna tjäll,
Där bor den gamle Johan Wadenstjerna.

En enkel hjärtlighet, en flärdlös tro
Från första stund skall du hos honom röja
Och känna dig så väl, så full av ro,
Som skulle i ditt eget hem du bo
Och vid din egen faders sida dröja.

Nämn endast ej ett namn, ett namn, som må
Om ock för evigt plånas ur vårt minne,
Säg allt, och lugn han höra skall därpå,
Men nämn ej ordet Sveaborg, ty då
Är friden bruten och i storm hans sinne.

Allt vad hans hjärta fordom tjustes av,
Hans folk, hans hand, dess trohet, kraft och heder,
Allt, allt, vad förr hans ande vingar gav,
för honom sänkts i denna klippas grav,
Förkastat, skändat, härjat, trampat neder.

Och därför skakas han sen många år
Av gravens namn, var gång han det måst höra,
Och därför bränner i hans själ dess sår,
Och därför reser sig av harm hans hår,
När ljudet Sveaborg blott når hans öra.

Det var en vinterafton, mörk och sen.
Den gamle, utan minnens skuld, och utan
En framtids fruktan, satt vid brasans sken
Och hörde lugn, hur stormen ute ven
Och drev i bistra skurar snö mot rutan.

Han satt allena nu. Sin hand han räckt
Nyss till godnatt och lämnat sina kära,
När plötsligt han, ur vilans drömmar väckt,
Såg dörren öppnas och i snöhöljd dräkt
En vandrare hans bonings skygd begära.

Han såg och såg. En rysning genomfor
Hans hjärtas djup, när han den komne kände.
Det var en främling ej, det var hans bror,
Av samma fader född och samma mor,
Den man, som till hans tjäll i natten lände.

Det var den broder, som i forna dar,
Då i sin faders hem de växte båda,
Av syskonskaran honom kärast var,
Det var den ende, som han ägde kvar
Och ej på nitton år fått återskåda.

Dock, ingen skuldlös främling hade dröjt
Så lågt vid dörren, som den komne dröjde,
Och ingen okänd gäst så stum sig böjt,
Så tveksam bidat, sådan bävan röjt,
Som den en broder nu för broder röjde.

Ej ord, ej ljud. Minut uppå minut
Liksom för döda komma fick och vandra;
Tills, som i bön så stilla, dock till slut
Den bror, som kommit, syntes breda ut
På avstånd sina armar mot den andra.

Ett ögonblick var hjärtats språk förstått
Och tycktes Johan Wadenstjerna skaka,
Det var en kort sekund; när den förgått,
Han vände stel sig bort, med handen blott
Den bjudna famnen visade tillbaka.

Då ljöd omsider den förskjutnes röst,
Djup, hemsk och dyster som en suck ur graven:
"Låt isen smälta, broder, i ditt bröst,
Giv ej förakt åt den, som söker tröst,
Och bryt ej över en förkrossad staven.

Ja, jag har felat. Mig ock ödet fött
Att bära nesans börda av den dagen,
Då finska krigarn gav sig, förrn han blött,
Då Sveas stolta borg, förrn kula stött
Mot dess granitvall, fegt blev skänkt och tagen.

Men var jag man att spränga pliktens damm
Och rycka till mig händelsernas roder,
Var jag den starke, som bort träda fram?
Dock, att jag det ej gjorde, är min skam;
Säg så, men krossa mig med hat ej, broder!"

Han slöt, hans panna sjönk, hans stämma dog
Uti en ström av tårar, bittra, strida.
Han hade talat till en broder nog,
Och nu med öppen famn ett steg han tog
Och tycktes av hans famn ett möte bida.

Då höjdes våldsamt gamle Johans barm,
En storm var lös däri av harm och smärta;
Men stum från väggen ovan stolens karm
Han ryckte ned och höll med säker arm,
Till svar, en spänd pistol mot broderns hjärta.

Så är den hemska sagan om de två,
Mer mörk kanske, än jag förmått att skildra;
Har du, som hört med fasa nu därpå,
För strängt den stränge dömt, så hör också
Ett ord av frid, som må din dom förmildra.

Det sägs, sen brodren tröstlöst vandrat, att
Den hårde brodren sina ögon täckte
Och utan sömn och utan vila satt
Och grät om kvällen, grät den långa natt
Och grät än som ett barn, när morgon bräckte.

Fänrik Ståls sägner av Johan Ludvig Runeberg
Första delen (1848)

Vårt land | Fänrik Stål | Molnets broder | Veteranen | Löjtnant Zidén | Torpflickan | Sven Duva | von Konow och hans korporal | Den döende krigaren | Otto von Fieandt | Sandels | De två dragonerne | Gamle Hurtig | Kulneff | Konungen | Fältmarskalken | Sveaborg | Döbeln vid Jutas

Andra delen (1860)

Soldatgossen | Björneborgarnas marsch | Fänrikens marknadsminne | Lotta Svärd | Gamle Lode | Främlingens syn | Fänrikens hälsning | von Törne | Den femte juli | Munter | von Essen | Trosskusken | Wilhelm von Schwerin | Nr femton, Stolt | Bröderna | Landshövdingen | Adlercreutz