Nr femton, Stolt

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Wilhelm von Schwerin
Nr femton, Stolt
av Johan Ludvig Runeberg
Bröderna  →
Den fjortonde dikten i andra samlingen, från 1860, av Runebergs diktcykel Fänrik Ståls sägner.


Den sköna dagen på Lappos fält
Var ändad, och segerglad
Red Döbeln fram, där hans här sig ställt,
Längs hela dess stolta rad.

Han tackade vänligt var trupp därvid
Med en krigares enkla ord
För trofast heder, för manlig strid
Och för kärlek till fosterjord.

Han nådde sin yttersta flygel till slut
Vid aftonens sista glans;
Han tackade skaran där, som först;
Den fördes av kapten Schantz.

Den glesnat mycket, han såg det väl,
Fått luckor i varje led;
Snart fäste dock annat genralens själ,
Och nu ryckte han fram därmed.

Man märkt vid talet från stund till stund,
Hur han blickat åt sidan ren
På en tiggarskepnad, en trasig kund,
Som stod där tyst och allen.

Nu gav han mannen en vink: "Du, du
Därborta, kom hit, tag mod!
Du var oss närmare dock än nu
I dag, där det gällde blod.

Säg, har du glömt hur du tog dig gevär
Ur en fallen krigares hand
Och skyndade efter min tappra här
I stridens hetaste brand?

Då vi döko i åkern, hann du oss opp
Och dök som de övriga med,
Då den syntes ånyo, min segrande tropp,
Då slogs du i främsta led.

Då man stormade byn mot kanonerna än
Och jag kastade blicken dit,
Då såg jag din trasiga jacka igen
Först uppe på batterit.

Det där var hurtigt: ett slikt försök
Kan bäras i ryktets famn;
Så gala öppet, min käcka gök,
Låt höra till först ditt namn?"

"Vad namn i världen jag fått av präst,
Har ingen sig fästat vid;
Men fähund har man mig kallat mest
I hela min levnads tid."

"Bra! Kasta namnet tillbaks på dem,
Som gett det, och tröstad var.
Men säg mig blott var du har ditt hem
Och var du har ditt försvar!"

Han viste på vägen vid kullens rand:
"Mitt hem på denna jag har."
Han viste sin knutna, väldiga hand:
"Och här, här har jag försvar."

"Ditt hem går an, ditt försvar är gott;
Ditt yrke, det är dock, säg,
Att stjäla i kyrkor, att snatta smått,
Eller röva på allmän väg?"

"Och hade jag stulit stort eller smått,
Visst ägde ett öre jag dock;
Och hade jag plundrat en tiggare blott,
Visst bar jag en helare rock."

Då strålade Döbeln av välbehag:
"Von Schantz, herr kapten, hör hit!
Vem var den tappraste man i dag,
Som föll här i kompanit?

Låt hämta hans ränsel, hans rock, hans hatt,
Hans plit och gevär också:
Hans ädla namn och hans krigarskatt,
Den här skall i arv dem få."

Man kom med vapen och dräkt i hast,
De burits av femton, Stolt.
Von Döbeln log med ett ögonkast
På sin skyddslings trasiga kolt.

"Stolts rock är blodig, det fordras mod
Att dra det plagget uppå;
Men Fähund, ser jag, har tjockt av blod,
På egna klutar också.

Så byt och kläd dig i uniform
För fronten här uppenbart!
Du gick framför den vid dagens storm,
Jag vill se dig inom den snart."

Han bytte dräkt, och hans kind den brann,
Sen han vapen och rustning fått;
Och tyst kom Döbeln och ställde sin man
I luckan, där femton stått.

"Och nu så är du en ung soldat
Av äktaste skrot och hålt,
Och nu så är du vår krigskamrat
Och numero femton Stolt.

Så var till mod och till hjärtelag
Densamma du var förut,
Men nämns du fähund från denna dag,
Så drag din plit och säg: hut!"

Den nye krigarn, till denna stund
Hans bröst höjts lugnt som ett valv;
Vid dessa ord från genralens mund
Man såg dock, att djupt det skalv.

Han hade smakat ej ens som stöld
En fröjd i sin levnads dar;
Hans tårar, frusna i livets köld,
Ej runnit sin barn han var.

Nu sken på hans hjärta för första gång
En strimma av sol och vår,
Och ur smultna källor med hejdlöst språng
Framströmmade tår på tår.

"Och får jag vara i lust och nöd
Soldat, bland de tappre en,
Så säg, när gäller det kamp och död?
Gud give i morgon ren!"

Fänrik Ståls sägner av Johan Ludvig Runeberg
Första delen (1848)

Vårt land | Fänrik Stål | Molnets broder | Veteranen | Löjtnant Zidén | Torpflickan | Sven Duva | von Konow och hans korporal | Den döende krigaren | Otto von Fieandt | Sandels | De två dragonerne | Gamle Hurtig | Kulneff | Konungen | Fältmarskalken | Sveaborg | Döbeln vid Jutas

Andra delen (1860)

Soldatgossen | Björneborgarnas marsch | Fänrikens marknadsminne | Lotta Svärd | Gamle Lode | Främlingens syn | Fänrikens hälsning | von Törne | Den femte juli | Munter | von Essen | Trosskusken | Wilhelm von Schwerin | Nr femton, Stolt | Bröderna | Landshövdingen | Adlercreutz