Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/629

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  628
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

629
630  →
Utgiven 1910 (Sidindex)


[ 10 ]
629.

Edle och Widtberömde Herr Professor.

Några dagar efter thet jag öfwersändt mitt sista til Herr Professorn, hade jag den äran at ärhålla Herr Professorns gunstiga bref, för hwilket jag aflägger min ödmiukasta tacksäijelse.

Mr Bernhard Jussieu ber mig hälsa Hr Professorn mångfalldigt. Han will swara på angenäma brefwet med det första. Sänder i medlertid härjemte en liten packa med fröen. Har lofwat gifwa mig en sådan hwar wicka at öfwerstyra til Herr Professorn. Jag will draga försorg, at de richtigt komma til Hr Grefwen och Ministern Ekeblad[1].

Bokför. David hafwer gifwit i mina händer et Exemplar af nova ed. Gener. Plantar., med et bref, at sända til H:r Professorn, brefwet följer härinnelycht. Boken will jag sända wid tilfälle. Hwaraf kommer det at Hr Professorn eij satt ut pistillum på Justicia Houst. Den nya Edition har så wel copierat den senare Hollendska, at de jemwel kallat denna Editio secunda. Cæterum opus est desideratissimum omnibus Botanices studiosis Parisiis. Jag wet eij huru det hänger hop, at H:r Professorn intet fått bref af mig på et åhr. Jag lefwer med utwaldt nöije

HögEdle och Widtberömde Hr Professorns

           ödmiukaste tjenare
Paris d. 27 Febr. n. st.       Abrah. Bæck.
1744.

[ 11 ]Här wankas nu intet andra noveller än om fransosernas descente i England. Huru det lyckas, wet man eij ännu hittills.

Utanskrift:

A. Monsieur

Mons:r Charles

Linnæus Professeur

en Medecine a Upsal.

Linn. Soc. Vol. II: 245.

  1. Clas Ekeblad bref. 35 not.