Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/656

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  655
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

656
657  →
Utgiven 1910


[ 70 ]

656.
HögEdle och Widtberömde Hr Assessor.

Tack åter för brefwet och äfwen för fröen som äro på wägen. jag swarade senaste post att Dulcamara är genom rön funnen serdeles (specifique) uti Lochiis retentis, Arthritide vaga, Rheumatismis. endaste swårighet är att hon graverar magen och giör äckel, litet laxerar och något förtar appetiten, besynnerl. i förstone, för än man blifwer wand; med miölk drucken graverar mindre.

Ett helt rön har jag där om skrifwet, men kan ej få i dag det igen. skall med första upsöka det.

Om Agrimonia wet jag ej mehr än hwad Auctores hafwa; hon är corroborans, men aldrig tror jag att hon in statu naturali kan wara skadelig; Hr Kalm har endast att hon ej ätes af hästar men bladen ätas af alla andra phytivora.

jag blef rätt bestört af novellen, så att jag ej mera orkar skrifwa. o tempora, o mores.

jag förbl. oafl.

Min Synnerl. Wäns
Upsala d. 21 Nov. lydige
1746. Linnæus.

Utanskrift:

 Assessoren
Högädle och Widtberömde
Hr Abrah. Bæck
frijbr.
Stockholm.

Sigill IV, rödt lack.


657.
HögEdle och Widtberömde Hr Doctor och Assessor.

Äntel. kunne jag få det 3:die quartalet ifrån stockholm, utgifwit sub Tuo præsidio.

utan att flattera behagade Hr Assessorens observation[1] mäst; det behageliga brefwet, det nya species och fröen uti Polyper.