Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/658

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  657
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

658
659  →
Utgiven 1910


[ 72 ]

658.
Min Gamble och trogne wän.

Med den Store Cancelleren[1] har jag mistat alt för mycket; om jag kunne önska Hans manes nogot godt, jag wet ej hwad skulle hålla mig där ifrån.

Efter juhl will Gud skall jag komma till stockholm, på det jag med beskedd må se Hr Assessorens herbarium, och se om jag får läggat i den ordning jag will. får jag blanda korten, kan jag en annor gång snart få igen hwad jag will.

så snart juhl dagarne och nyåhrs dagen äro förbij, skall jag wara hoos Eder.

så war det Baron Bielke[2] som giorde så wäsende? så hade han så när kunnat skillia mig ifrån en wän, som jag älskar högt.

jag förbl.

Widtberömde Hr Assessorens
Upsala d. 16 Dec. lydige
1746. Linnæus.

Utanskrift:

Assessoren
Edel och Widtberömde
Hr Doctor Bæck
Stockholm.

Sigill IV (sönderbrutet), rödt lack.

  1. ​ Grefve Carl Gyllenborg afled den 9 December 1746.
  2. Sten Carl Bjelke, se del. III s. 187.