Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/659

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  658
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

659
660  →
Utgiven 1910


[ 72 ]

659.
Edel och Widtberömde Hr Assessor.

Så skulle Hr Assessoren wara den endasta af alla bekanta. som togo dehl i hwad mig troddes fägna. skall Edert hierta ännu gå kyrkjungfru och ej bräckas af den enwisa invidia Svecana.

jag tackar ödmiukast för Hr Assessorens kiärlek och uprichtiga wänskap.

[ 73 ]jag hoppas att mitt blod skall så länge jag lefwer fägna sig af Hr Assessorens wälstånd. jag har fått det Hr Assessoren förtienat;[1] den dag är ej långt borta, på hwilken jag får giöra reciproque gratulation.

Om söndag under högmässan älr där omkring hoppas jag få omfamna en uprichtig wän i stockholm.[2]

Lef säll. jag är

Hr Assessorens
Upsala 1747 lydige tienare
d. 13 Jan. Carl Linnæus.

Utanskrift:

Assessoren
Edel och Widtberömde
Hr Abrah. Bæck
Stockholm.

Sigill III, rödt lack.

  1. ​ Afser Linnés utnämning till arkiater.
  2. ​ Under detta Stockholmsbesök sammanträffade Linné, antagligen för första gången efter studenttiden, med Bäck, och härunder blefvo de officiella titlarne utbytta mot den förtroliga benämningen »broder».