Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/661

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  660
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

661
662  →
Utgiven 1910


[ 74 ]

661.
Högädle Hr Doctor.

Om torsdag effter middagen v. D. kommer jag till Stockholm med min hustru.

war gunstig och antingen låna mig sielf älr skaffa nära rum på 2 högst 3 dagar, då wij om nätter och afftnar få examinera örterna.

plura in verbis. posten låter mig ej mehr tid. vale. dabam Upsal 1748 d. 9 febr.

C. Linnæus.

Utanskrift:

Assessoren
Edel och Högtförfarne
Hr Abrah. Bæck
frijbr.
Stockholm.

Sigill III, rödt lack.