Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/660

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  659
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

660
661  →
Utgiven 1910


[ 73 ]

660.
Edel och Höglärde Hr Assessor.

Mycken tack för brefwet.

Hast[1] och Hagström[2] lära nu wara i Stockholm at bewaka sina fatalier och fataliteter.

Med præsten, som för 3 weckor reste till Pensylvanien,[3] skickade jag Hr Collinson både många frön och många små pieser.

Tusen tack för den wackra Perdix; hälsa Hr Le Febure[4] och tacka honom som en hurtig herre för skänken. Gud låte mig få något tillfälle at snart afhämta fogelen, hwar om jag natt och dag skall wara sorgfällig.

jag lefwer och dör

Min ärlige Broders
Upsala 1747 lydige dräng
d. 11 Sept. C. Linnæus.

[ 74 ]Utanskrift:

Assessoren uti Kongl.
Collegio Medico
Edel och Höglärde
Hr Doctor Bæck
frijbr.
Stockholm.

Sigill IV, rödt lack.

  1. Reinhold Hast, se bref. 240 not. 6.
  2. Johan Otto Hagström, se bref. 21 not. 2.
  3. Johan Sandin, utskickad såsom pastor vid de svenska församlingarne i Pennsylvanien; »hans resa anstäldes på wärsta tiden af året, i de farligaste krigstider, och warade 18 weckor med Hustru. Dräng och Piga». Efter hans 1748 inträffade död, åtog sig Kalm att under ett par vintrar, då han hvilade från sina naturvetenskapliga forskningsresor, att predika och sköta andra presterliga förrättningar. Sedan han 1750 gift sig med enkan, återkom han följande år till Sverige.
  4. Jean Henry Le Febure, född 1708, hufvudman för Ostindiska kompaniet, ledamot af borgareståndet, direktör i järnkontoret m. m., död 1767.