Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/694

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  693
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

694
695  →
Utgiven 1910


[ 123 ]

694.


Min Kiäreste Broder.

M. K. B. undrar, hwarföre jag ej är så höflig och swarar folk, då de tala mig till, men jag wet allenast ett enda at förebära, näml. at jag ej är mer än en.

Gud gifwe hälsan, huru skall man då kunna få angenämare sälskap, än den ärliga och ärliga Arch. Bæck; huru kan man få större nöje öfwer Rötemånaden. men jag är rädd, at M. Br. här swälter till döds, som är wand wid Kongl. mat.

Min K. Br. äger ju Flora oeconomica, både på latin och swänska, där står om Bomullen; den första salix.[1]

war så god och se på arken hos Kiesewetter,[2] sedan de fått min Correctur, och förr än de afdragas, at jag får correct fundamenta, så will jag lära M. K. Br. i rötemånaden, at förstå hwad jag menar, där äro få ord, som mena mera.

Lef säll min såte wän.

1750 V18 C. L.

Utanskrift och sigill som på närmast föregående bref.

  1. Salix pentandra L., hvars fröull ansågs kunna användas till spånadsmaterial. Jfr bref. 247 not. 5.
  2. Gottfried Kiesewetter, akademibokhandlare 1735—57, förläggare till Philosophia botanica, hvilket arbete då var under tryckning i Stockholm.