Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/695

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  694
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

695
696  →
Utgiven 1910


[ 124 ]
695.


M. K. Br.

iag sade M. K. Br. det 2 gånger, at Hasselquists bref woro sedt i awisorne.

Här föllia några andra stycken.[1]

Har M. Br. mycket at giöra i stockholm nu; äller res till oss öfwer pingest hälgen at botanicera med oss en otta dagar. Min Bror har hwarken hustru äller barn, som sysselsätta.

säg mig något om stora wärlden, åt hwilken wi gapa som koen åt ladudörren.

far wähl. lef min wän.

Heister har åter hedrat mig med ett nytt scriptum. han har giort ett helt nytt genus, som han kallar Burchardia, och är af ett träd som ingen sedt äller nämt, det och Haller confirmerar uti sin recension. ståtelige Botanici; det heter älliest och är inom 10 åhr 4 gånger nämt och beskrefwit

Frutex foliis amplis subrotundis acuminatis Gron. virg. 138.
Callicarpa Catesb. carol. 2.
Linn. in act. Upsal.
Sphondylococcus Mitch. act. Nat. cur.
Vale.
Din
C. L.

När M. Br. läst dem,[1] täcktes han sända dem åter.

Ej dateradt, men förmodligen skrifvet i Maj eller Juni 1750.

Utanskrift:

 Archiatren
Wälborne Hr Doctor Bæck 
Stockholm.

Sigill III, 2:ne (skadade), svart lack.

  1. 1,0 1,1 ​ Bref från Hasselqvist till Linné.