Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/705

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  704
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

705
706  →
Utgiven 1910


[ 136 ]
705.


Min Kiäreste Broder.

Tack min söte Broder, som gynnar mig, gynnar mina och gynnar wettenskaperne.

Det kostar så på, då man suttit och påtat hela året, då man rest så många trotta fiet at tiena sitt fädernesland, då man får till trost räknas bland riksförädare föga bättre[1]; mången förbannar då gierna både penna och tid som skrefwit. Där emot Min K. Broder öm om sine patienter gifwer hiertstyrkande upmuntringar, och antispasmodiska paregorica; Min K. Broder allena.

I går kom första blomman fram på Dodecatheon, ett nytt genus, som jag fått för några åhr [sedan] från America, och jag sedt på henne tekn till blomma nu i 2 månader. änteligen har hon kommit uht helt prächtig. örten med blad, stielk, umbella är Primula, men blommorne Cyclamen.

Min K. Broder, försök infusum Ledi emot Frisel; jag ser intet annat än at den hielper; bruka honom uti infuso till bladerne. drickes så mycket man will; jag har prof på at man kan dricka dubbelt emot The.

vale. jag fick främmat.

C. L.
Din ewige wän.

Ej dateradt, men antagligen skrifvet i början af 1751.

Utanskrift:

 Archiatren
Wälborne
Hr Abrah. Bæck.
frijbr. stockholm.

Sigill III, rödt lack.

  1. ​ Afser tvifvelsutan den lilla misshällighet, som uppstått mellan Linné och Hårleman och hvarför redogörelse lemnats i bref. 280 not. 3 och 4.