Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/714

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  713
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

714
715  →
Utgiven 1910


[ 146 ]

714.


Min K. Broder.

Jag har fått från alla orter åtskilligt nytt. jag tors intet wähl öfwersända brefwen at communicera dem med K. Bror, ty han torde wisa dem åt folk, som giöra där af ondt. de närwarande [ 147 ]äro altid förtrognare än de frånwarande. I dag sänder jag Hasselquist bref till Salvius; Osbecks[1] skall komma där näst, det är ej sämbre.

Lef säll. jag är M. K. Brs
Upsala 1751 lydigste tienare
d. 9 April. C. Linnæus.

Utanskrift som på bref. 707.

Sigill III, svart lack.


  1. Peter Osbeck, se bref. 283 not. 1.