Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/726

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  725
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

726
727  →
Utgiven 1910


[ 159 ]

726.


Min Kiäreste Broder.

Gud wälsigne M. K. Br. för sine senaste så mogne som ömme och trogne råd; wärken blef så stark som han war i stockholm, och jag trodde mig ej uthärda, jag såg at M. K. Brs påminnelse om China war richtig, hwarföre jag och tog af henne wäldeligen, hwarigenom jag i natt sluppit det mästa, fast det war den aldra wärsta natten; ty det är dubbel quartan wid tinningen, af hwilka den ena paroxysmen är omensklig, den andra lindrig. denna siukdomen har mattat mig rätt illa; men får jag bruka china, så tycker jag [mig] slippa henne, och sedan will jag bruka annat, at jag ej förgås præparando. i nästa månad om jag får någorlunda krafter, så reser jag till stockholm at se kröningen och de nye papilioner,[1] hwar äfter jag mycket längtar. i går fick jag en rätt rar [ 160 ] ört i blomma, som jag aldrig sedt tillförene, en 8andrist. i går reste Hr Arch. Rosen till stockholm; hwilken är siuk?

jag skrifwer, då jag orkar, på species plantar., på Museum reginæ, på plantis hybridis.

Gud wälsigne Min Kiäreste Broder, jag är

Min trogneste Broders
Upsala 1751 lydigste dräng
d. 27 sept. C. L.

Utan utanskrift och sigill.

  1. ​ Nyförvärfvade till drottningens museum.