Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/737

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  736
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

737
738  →
Utgiven 1910


[ 168 ]

737.


Min Kiäraste Broder.

Åter tusendefalt tack för all uptänkelig wänskap, ro och fågnad i Stockholm. jag kom hem kl. 5 till mina, och saknade endast min K. Broders liufwa omgängo. Inga tillräckeliga ord finnas at uttyda den obligation jag står uti hos en så älskad wän och gynnare, som min Bror är och warit.

jag önskar M. K. Br. oändeligen många sälla dagar, åtminstone at lefwa säll så länge jag får lefwa, at jag kan skryta af en så öm wän. förbl.

Min K. Broders
Upsala d. 31 jan. trognaste dräng
1752.  Carl Linnæus.

Utanskrift och sigill saknas.