Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/739

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  738
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

739
740  →
Utgiven 1910


[ 169 ]

739.


Wälborne Herr Archiater
Min egen Broder.

Hos Eder M. H. B. såsom en veritable ock oskrymtad lem af wåra reelaste Mecænatibus scientiarum får iag nu lof recommendera D:num Rolander til et stipendium Thunianum, som skall bortgifwas af Borgrätten ock på hwilket förslag denna står primo loco.

[ 170 ]Jag har icke haft någon rätt Eleve uti Insecterne, sedan iag kom til Academien, föran honom, som är den endaste; får han detta lilla stipendium, så är han bärgad ock Academien får i honom en ärlig skattdragare ock Fäderneslandet med tiden en Reaumur: det är intet fel på karlen, mer än det, at han icke är Medicus, utan totus quantus Theologus ock Insectologus; hans makalöse rön om skiut-Flugan, sikt-Flugan och pediculus pulsatorius[1] har Min Bror set, ock nu har han med sig det som giör hvitaxen. M. H. B. af kärlek för vetenskapen och för Vetenskaps-Academien obligera några höga Herrar at gynna denna, ty en sådans conservation är mer än hundre andras: Men för alt gynna promt, at icke bortgifvandet præcipiteras för än succursen ankommer.

Jag kunde icke hålla mig för tårar, då jag hörde med hvad värkelig effect Herrarne hulpit Doctor Hasselquist: det var et exempel sine pari.[2] Jag tackar Eder derföre i grafven. jag arbetar på species och lägger mitt i ordning så fort jag hinner. jag är

Min trogneste och bäste wäns
Upsala 1752
d. 1 martii.
lydigste 
C. L.

Utanskrift:

Archiatren
Wälborne Hr A. Bæck
Stockholm.

Sigill IV, svart lack.

Endast de få med spärrad stil tryckta orden äro skrifna af Linné själf; allt det öfriga af renskrifvare eller efter diktamen.

  1. Daniel Rolander, se bref. 276 not. 2. Beträffande hans uppsatser om skjutflugan, siktbiet och väggsmeden se del. 2 s. 158, 159 och 179.
  2. Se bref. 265 not. 11.