Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/805

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  804
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

805
806  →
Utgiven 1910


[ 235 ]

805.


Min Kiäreste Broder.

Beskrifningen på Apan war wärdig och lik sin Auctor; hon inneholt åtskillig reelt, och war icke verbalis. jag aflägger för den all skyldig tacksäjelse.

Cand. Hartman war här nu på stunden och tog ordres ifrån Hr Archiatren genom mig, hwar på han med posten lårer infinna sig med ödmiukt utlåtande.

Tack för omsorgen om Dr Kæhler; jag skrifwer äfter min K. Broders råd och gunstige tillstyrkande i dag till Hans Excellence.

En liten migraine förtager mig i dag all hog och krafter att tänka och skrifwa. ty innesluter jag mig i dens famn, som warit min bästa och trognaste wän här i werlden och förbl.

Hr Archiater Bæck[s]
Upsala 1753. lydige tienare
d. 23 Octobr. C. Linnæus.

Utanskrift och sigill som på bref. 795.