Carl Gustaf af Leopolds samlade skrifter/Demosthén

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Täflingen
Carl Gustaf af Leopolds samlade skrifter. Andra Upplagan, öfversedd och tillökt. Andra Bandet
av Carl Gustaf af Leopold

Demosthén och hans Publicum
Basilisken eller det goda beviset  →


[ 260 ]

DEMOSTHÉN, OCH HANS PUBLICUM.

"Tron ej Philippus — han bedrar."
Så hördes Demosthén med vanlig ifver ropa,
På torget i Athén. Men ingen öron har.
Den goda Demosthén, står snart så ensam qvar,
Som en orkan gått fram att hela torget sopa.
Han tystnar. Nästa dag man honom ropa hör:
"En Herre i Athén, en dum och däst Seigneur"...
Hvad han? (skrek folket strax, och strömmade tillhopa)
Säg oss, o Demosthén! hvad den magnaten gör!
"Jo — Hellre än sin tid med Statsbekymmer spilla,
"Han sofver i sitt slott helt stilla,
"Med dubbla koppar-portar för,
"Och låter verlden gå sin gång, väl eller illa. —
"Hvad? han ej bryr sig om Athén?
"Visst ej!" — Blott sofver? — "Djupt!" — Väck honom Demosthén.
"Kan ej; hans slott är stängdt!" Man bör ej modet tappa,
Ej vika för hans dubbla port.
Man bör slå på, så det är gjordt,
Och ända tills han vaknar, klappa.

[ 261 ]

"Lättsinniga Athén" — här fick Oratorn luft —
"Se der hvad jag också mig föresatt att göra:
"Min röst skall dåna jemt mot kopparn af ditt öra,
"Tills hon, väckt opp en gång, ditt sofvande förnuft."