Carl von Linnés resa till Skåne 1749/7 maj

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  6 maj
Carl von Linnés resa till Skåne 1749
av Carl von Linné

7 maj
8 maj  →


[ 53 ]

Majus 7. Söndag

Åreda, kvart 6.

Bökarna Fl. 785 begynte nu synas med sina höga, cylindriske stammar och rundade kronor, som nedantill tillbakars böjde grenarna och voro övervuxne med mossa samt Pulmonaria [ 54 ]arborea Fl. 960. Böken hade i går först begynt utslå sina blader, vilka ännu ej väl utkommit.

Växjö stad, kvart 6½. Huru denna staden ansenligen tilltagit, kunde jag bäst röna, som här för mer än 20 år sedan i min barndom vistats. Utom annat gjorde de många lövträn, som på bägge sidor om gatorna voro planterade, ej ringa täckhet för staden. Växjö stad är belägen liksom uti ett centro emellan kringliggande städer, ty är ifrån Växjö till Jönköping, Karlskrona, Kalmar vid pass 12 mil, till Ekesjö 10 och till Halmstad 14 mil.

Skolen och gymnasium, som äro av de ansenligaste i riket, hade denna tiden 210 scholares.

Kyrkan hade efter den olyckeliga branden nu tämmeligen kommit i stånd. Här firades i dag en på denna ort sällsynt ceremoni, då ärkiebiskopen högv. herr d. Henric Benzelius invigde efter vanlig metod herr dokt. Olof Osander till biskop över Växjö stift.