Christe sann Dagzens Liuus och skeen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
CHriste sann Dagsens Liuus och skeen
av Laurentius Petri Nericius
Översättning av Ambrosius av Milano latinska hymn Christe, qui lux es et dies från Michael Weiss alternativa översättning till tyska Christ der du bist der helle Tag från latinet. Här i den svenska version som publicerades som aftonpsalm i Göteborgspsalmboken 1650 på s. 202-203. Jämför med översättningen till O Kriste, du som ljuset är. I 1695 års psalmbok har psalmen nr 368.


1.
CHriste sann Dagsens Liuus och skeen:
Gör tigh alt mörkt förswinner hän,
Tu lyser oss aff Fadren grant,
Och äst sann Liusens Predikant.

2.
HERre bewara tin vsla Barn,
I thenna Natt för Fiendens Garn,
Lät oss så i tigh hafwa Roo,
At wij för Satan säkre boo.

3.
Giff wår Ögon få theras Sömn,
Ther Hiertat til tigh är i Dröm,
Halt öfwer oss tijn högra Hand,
At wij ey falle i Syndsens Band.

4.
Wij bidie tigh HErre JEsu Christ,
Bewara oss för Satans List,
Som effter wår Siäl medh all macht,
Trängtar och längtar Dagh och natt.

5.
Äre wij doch tijn Arfwedeels Fåår,
Dyrt köpte genom tijn blodige Såår,
Medh Fadrens ewiga Rådh och Dom,
Tå wij skänktes til Egendom.

6.
Befäll genom titt Kraftiga Ord,
Tin Engel bewaka tin Hiord,
Sändt oss så tina saliga Wacht,
Moot Satans List och alla macht.

7.
Så somne wij vnder titt Nampn,
Medan wij äre i godh Hamn,
Tigh wärdiga Trefaldigheet,
Ske Loff, Prijs, Ähra i Ewigheet.