Diskussion:Svenska teatern

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Innehållsförteckningen:

PD-icon.svg Detta verk består av en sammanställning av uppgifter i en katalog, tabell eller liknande som inte anses uppnå verkshöjd. Enligt § 49 i upphovsrättslagen (URL) har sådana verk ett begränsat "katalogskydd" vilket sträcker sig 15 år efter publicering. Då detta verk publicerades före 2005 har detta upphört i detta fall.

Länkning[redigera]

På sv.wikipedia finns mall:stna som underlättar hänvisningar hit. Se Kulturåret 1836 för exempel.

Struktur[redigera]

Kanske borde den här sidan enbart heta "Svenska teatern" (utan påhänget ": några anteckningar") (genomfört) och kanske borde alla kapitel bli undersidor (genomfört för existerande sidor). Kanske borde man, i stället för att följa den detaljerade innehållsförteckningen, skapa en undersida per epok eller spelår (genomfört i band 7-8; avvaktar med band 5-6; ej tillämpligt i band 1-4). --LA2 8 maj 2011 kl. 21.43 (CEST)

Jag tror också att det är bättre att hålla nere antalet undersidor. // Wellparp 8 maj 2011 kl. 21.54 (CEST)
Följande rader i innehållsförteckningarna förekommer mer än en gång, vilket skulle kunna upplösas genom att förlänga undersidans namn med årtalet. --LA2 9 maj 2011 kl. 14.08 (CEST)
   2 Andreas Randels konsert
   8 Anmärkningar och tillägg   --löst som Svenska teatern/Anmärkningar och tillägg del 7
   2 Artisternas sommarvistelser
   2 Baletten
   2 Dödsrunor
   3 Elise Frösslinds recett
   2 Förord            --löst som Svenska teatern/Förord del 1 och del 2
   2 Illustrationsregister
   2 Johan Berwalds konsert
   2 Lars Hjortsbergs återuppträdande
   2 Personregister        -- löst som ett sammanlagt Svenska teatern/Personregister
   2 Repris af Hamlet
   2 Reprisen af Don Juan
   2 Skådespelsregister
   2 Teaterns affärer
Det är främst i de senare banden som kapitlen blir korta (och innehållsförteckningarna detaljerade). I följande tabell är längden avståndet mellan kapitlets första sidnummer och det sista. I de första fyra banden är det inga problem att följa innehållsförteckningarna, eftersom bara några få kapitel då blir onödigt korta. I band 5-6 skulle detta också gå an. Men i band 7-8 är läget väsentligt annorlunda. --LA2 9 maj 2011 kl. 15.02 (CEST)
 Band 1  2  3  4  5  6  7  8
Längd --+----+---+---+----+---+---+----+
0-1   3  1  1    8  5 17  64
 2   5  2  3  4  5 11 12  25
 3   3  6  5  2  10  9  9  10
 4   4  1  2  5  2  8  8  9
 5   3  2  4  2  1  5  8  5
 6   1  2  5  2    6  6  5
 7   2  3  2  4  8  5  2  1
 8   4  4    2  4  5  1  1
 9   1  1  3  3  3  2  1   
10   1  3    1      1  1
11        1  1    2    1
12   1  2    1         1
13            2  1    2
14      1  1  	         
15+   7  4  2  5  1  1    3
Efter att ha hållit på med alla delarna har jag blivit alltmer övertygad om att Personnes innehållsförteckningar inte lämpar sig som grund för undersidor. En del sidor blir orimligt korta, som diskuterats ovan, men det förekommer också att det före nästa rubrik dyker upp "nytt" innehåll som inte motsvarar den senaste rubriken. Därför har jag nu gått igenom hela verket och grupperat till större avsnitt och låtit posterna i innehållsförteckningen stå som kantrubriker i stället. Det löser också det återstående problemet med att det finns flera likalydande rubriker (se LA2:s inlägg ovan), efter att sådant som Skådepelsregister, som återkommer genomgående, har fått delens nummer tillagt. Slager (diskussion) 17 februari 2014 kl. 15.53 (CET)

Om upphovsrätten för del 6–8[redigera]

Svenska Wikisource ligger på servrar i USA och måste därför följa amerikansk upphovsrättslagstiftning som tyvärr skiljer sig från den svenska på några avgörande punkter. Den viktigaste är att verk publicerade mellan 1923 och 1978 har skydd 95 år efter publiceringen om de inte var fria 1 januari 1996. Efter en dom 2012 i högsta domstolen i USA så finns det inget större hopp om att detta ska förändras under överskådlig tid.

På grund av detta kommer Svenska teatern delarna 6–8, som publicerades efter 1923, att raderas så småningom. Wikisource vill helst hitta en alternativ webbplats att ladda upp dem på för att bevara arbetet som lagts ned på dem men har inte lyckats ännu. När detta sker kommer dock dessa delar att raderas. Det finns en risk att vi tvingas göra det ändå, om någon begär det har vi inte så mycket att sätta emot.--Thurs (diskussion) 8 december 2013 kl. 16.33 (CET)

Betyder det att det bara är dumt att lägga ner mer jobb på det här verket nu? Nästa tänkta steg skulle annars vara att göra i ordning personregistret för hela verket i stil med det som är gjort för del 5-8, fast med fler wiki-länkar, och därefter göra på samma sätt med skådespelsregistret. Det skulle dessutom kunna finnas ett värde i att göra en sida med ordförklaringar och gärna med översättningar av alla franska och tyska citat som finns insprängda. Men inte om hälften plötsligt försvinner, förstås. Slager (diskussion) 17 februari 2014 kl. 16.00 (CET)
Ja tyvärr är det väl så. För ingen av alternativen som kan komma ifråga (Projekt Runeberg eller Wikilivres) kan man räkna med att mer än text och illustrationer kommer att flyttas.--Thurs (diskussion) 17 februari 2014 kl. 19.38 (CET)
Och att ha kvar t.ex. sammanslagna register till alla delarna här när 6-8 flyttar, är det meningslöst? --Slager (diskussion) 17 februari 2014 kl. 21.21 (CET)
Ja, mer eller mindre, att ha kvar ett register och länkar till texter som inte finns kvar låter inte som någon bra idé.--Thurs (diskussion) 18 februari 2014 kl. 22.59 (CET)
Om del 1-5 ligger kvar här så kunde det ju ändå finnas behov av ett register för dem, tänkte jag, och då kunde man kanske göra det komplett genom att externlänka till den nya platsen för 6-8. (Att jag envisas lite är för att jag tycker att ett gemensamt register för hela verket skulle vara ett klart plusvärde för den som intresserar sig för den här texten/tiden. Och ett sätt att ändå bibehålla en koppling mellan delarna när de splittras.) --Slager (diskussion) 19 februari 2014 kl. 09.26 (CET)
Normalt är vi mycket restriktiva med externa länkar i texterna på Wikisource men med den här bakgrunden är det kanske möjligt med ett undantag. Men det är du som får bestämma om du vill lägga ner arbete på det. Jag kan inte garantera när det sker eller vart det blir eller om det ens är möjligt att hitta något ställe att flytta texten. Så om ingen är här och gör omlänkningen när det blir aktuellt kommer antagligen registret att döljas med de övriga sidorna.--Thurs (diskussion) 19 februari 2014 kl. 14.57 (CET)
OK, jag väntar och ser vad som händer. Det finns ju andra böcker att roa sig med så länge. Och jag har i varje fall lärt mig en hel del på det jobb som är gjort. --Slager (diskussion) 19 februari 2014 kl. 17.47 (CET)