Hoppa till innehållet

Svenska teatern

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Svenska teatern : några anteckningar
av Nils Personne
Utgivna i 8 delar (1913-1927) Libris 1781271
På denna översiktssida finns de åtta delarnas innehållsförteckningar och illustrationsregister.
Ett sammanslaget personregister med en del tilläggsinformation har gjorts för Wikisource,
liksom ett sammanslaget register över alla omnämnda skådespel.


validerad korrekturläst korrekturläst korrekturläst
korrekturläst korrekturläst validerad validerad


Del 1   Under gustavianska tidehvarfvet jämte en återblick på dess tidigare öden[redigera]

Index del 1 - Illustrationsregister

[ 5 ]

INNEHÅLL

Sid.
Förord 9
Inledning
Dramatiska anlag hos svenskarna i Eddasångerna och folklekarna 11
Gycklare 14
Medeltidens andliga skådespel 15
Svenska skådespel under reformationstiden 17
Messenius och hans skådespel 21
Fastlagsspel 31
De äldsta kända teaterföreställningar i Sverige 33
Dramatiska nöjen vid svenska hofvet under drottning Kristinas tid. Stiernhielm 35
Urban Hjärne 45
Teatern i Lejonkulan 48
Den första svenska stående teatertruppen 52
Utländska teatersällskap i Sverige 53
Kungliga svenska skådeplatsen 63
Svenska teatern under Gustaf III:s dagar
Dramatiska nöjen vid Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas hof. Prins Gustafs barndom 78
Gustaf III och Svenska operans inrättande 88
"Thetis och Pelée" 93
Försök med svenska skådespel på hofvet 118
Hofvets teaternöjen på Gripsholm 1775—76 123
Kungl. teaterns verksamhet under Ehrensvärds styrelse 128
Kungl. teaterns verksamhet under Barnekows styrelse 145
Teatern i Göteborg 146
Kungl. teaterns verksamhet under Karl von Fersens styrelse 148
Kungl. operahusets invigning 156 [ 6 ]

Hofvets teaternöjen 1783 163
Första uppförandet af op. "Gustaf Vasa" 178
Kungl. teaterns verksamhet under Armfelts styrelse 186
Karl Gottfried Seuerling 188
Franska teatertruppen 1781 192
Svenska dramatiska teatern 197
Teaterrapporterna till konungen och anekdoter 220
Stenborgska skådebanorna 235
Några ord om publiken, kritiken och skådespelarnes sociala ställning 257
Slutord 265
Anmärkningar och tillägg 268


Del 2   Från Gustaf III:s död till Karl XIV Johans ankomst till Sverige : 1792-1810[redigera]

Index del 2 - Illustrationsregister


Del 3   Under Karl Johanstiden : 1810-1818[redigera]

Index del 3 - Illustrationsregister


Del 4   Under Karl Johanstiden : 1818-1827[redigera]

Index del 4 - Illustrationsregister

[ 5 ]

INNEHÅLL.

Kungliga teatrarnas verksamhet under friherre Gustaf Åkerhielms styrelse.
Sid.
Gustaf Fredrik Åkerhielm 7
Karl Nordforss 10
Shaksperes »Hamlet» och dess första uppförande i Stockholm 1819 15
Talscenens repertoar under spelåret 1819—1820 30
Gustaf Fredrik Åbergsson 34
Eugène Scribe 45
Repriser af Leopolds »Oden» och »Virginia» 49
Talscenens repertoar under spelåren 1820—1823 56
Hofvets och societetens teaternöjen 1820—1823 77
Aftäckningen af Karl XIII:s staty och galaspektaklen i november 1821 86
Konungens resa till Kristiania 1822 91
Operans repertoar under spelåren 1819—1821 93
Operamaskeraderna 99
Operans repertoar under spelåren 1821—1823 102
Pantomimbaletterna 114
Galaspektaklet i januari 1823 116
Webers »Friskytten» 122
Galaspektaklen i juni 1823 130
Kungliga teatrarnas ekonomi under friherre Åkerhielms styrelse 137
Kungliga teaterns verksamhet under grefve Gustaf Lagerbielkes styrelse.
Gustaf Lagerbielke 141
Repertoaren under hösten 1823 150
Lars Hjortsberg erhåller Svenska akademiens stora guldmedalj 152 [ 6 ]

Repertoaren från januari 1824 till december 1825 154
Arsenalsteaterns brand 198
Repertoaren från december 1825 till juni 1827 206
Hofvets och societetens teaternöjen 250
Kungliga teatrarnas ekonomi under grefve Lagerbielkes styrelse 257
Anmärkningar och tillägg 261
Personregister till tredje och fjärde delarna 271
Skådespels-register till tredje och fjärde delarna 290
Illustrations-register till tredje och fjärde delarna 299
Rättelser och tillägg till tredje delen 303


Del 5   Under Karl Johanstiden : 1827-1832[redigera]

Index del 5 - Illustrationsregister

[ 5 ]

INNEHÅLL.

kungl. teaterns verksamhet under grefve karl pukes styrelse.
Sid.
Grefve Karl Puke 7
Kristofer Karsten † 10
Elisabet Olin † 11
Talscenens repertoar under spelåret 1827—1828 12
Operans repertoar under spelåret 1827—1828 25
Angelica Catalani 27
Johanna von Schoultz 34
J. P. Strömberg och teaterskandalen i Kristiania 4 nov. 1827 37
Torsslowska bråket 45
Kungl. teaterns repertoar under spelåret 1828—1829 58
Sofia Albertina † 65
Aftäckningen af Bellmans byst 66
Drottning Desiderias kröning 67
Kungl. teaterns repertoar under spelåret 1829—1830 69
Rossinis »Tankred» 72
Nils Almlöf och hans resa till Paris 79
Öhlenslægers »Axel och Valborg» 86
Sällskapsordnarnas teaternöjen 94
Mozarts »Cosi fan tutte» 98
Müllners »Skulden» 101
Kungl. teaterns ekonomi 105
Kungl. teaterns repertoar under spelåret 1830—1831 106
Delavignes »Giftermål på gamla dagar» 106
Sara Torsslow 109 [ 6 ]

Gabriel Åman 111
Grefve Pukes afskedstagande 120
Baletten 123
Kungl. teaterns ekonomi 1831 126
kungl. teaterns verksamhet under bernhard von beskows styrelse.
Bernhard von Beskow 127
Kungl. teaterns repertoar febr.—juni 1831 135
»Nya garnison» 143
Magnus Crælius och Isak Berg 150
Kungl. teaterns repertoar under spelåret 1831—1832 153
Invigningsrepresentationen 154
Rossinis »Sjöfröken» 161
Vilhelmina Enbom 164
Moretos »Amanda» 166
Schillers »Wallensteins död» 169
Beethovens »Fidelio» 178
Baletten 183
Kungl. teaterns ekonomi 1831—1832 190
Flugsmällefejden 199
Beskows afskedstagande 219
Anmärkningar och tillägg 221


Del 6   Under Karl Johanstiden : 1832-1835[redigera]

Index del 6 - Illustrationsregister

[ 5 ]

INNEHÅLL.

kungliga teaterns verksamhet under presidenten per westerstrands styrelse.
Sid.
Presidenten Per Westerstrand 7
Krigsrådet Karl Forsberg 16
Spelåret 1832—1833
Kungliga teaterns repertoar under spelåret 1832—1833 24
Kungliga teaterns återöppnande 26
Femtioårsjubileet. "Cora och Alonzo" 32
Reprisen af "Grefvarne Klingsberg" 36
Elever och debutanter 40
Invigningen af Göta kanal och andra festligheter 46
Lindebergs "Toni" 48
Hérolds "Marie eller Bröllopsfesten" 52
Reprisen af "Tartuffe" 54
K. Fr. Bergs recett 56
Reprisen af "Ungdom och dårskap" 63
Gustaf Lindman † 65
Victor Hugos "Hernani" 67
Körners "Hedvig eller Banditbruden" 75
Reprisen af "Trollflöjten" 78
Aubers "Fra Diavolo" 82
Schillers "Kabal och kärlek" 85
Karolina Åbergssons afskedsrecett 88
Festen för grefve Gustaf Löwenhielm 94
Spelåret 1833—1834
Kungliga teaterns repertoar under spelåret 1833—1834 95
Torsslows olycksfall 99
Grillparzers "Sappho" 103
Luise Dulckens konsert 111
Ducanges "Trettio år af en spelares lefnad" 113
Reprisen af "Don Juan" 119 [ 6 ]

Schillers "Röfvarbandet" 126
Johan Berwalds konsert 135
Aubers "Muraren" 140
Reprisen af "Tankred" 142
Brendlers "Ryno" 145
Charlotte Eriksons afskedsrecett 153
Gustaf Åbergssons afgång såsom styresman för dramatiska scenen 156
Kungliga teaterns ekonomi under spelåren 1832—1834 156
Professor Agardhs yttrande i Svenska akademien om Kungliga teatern 167
Koleran 168
Spelåret 1834—1835
Kungliga teaterns repertoar under spelåret 1834—1835 175
Kungliga teaterns personal 176
Elevskolan 181
Nya engagemang 186
Lessings "Emilia Galotti" 192
Ducanges "Fostersonen" 196
Grillparzers "Stamfrun" 198
Lyriska scenens verksamhet 203
Elise Frösslinds afskedsrecett 207
Sara Torsslows afskedsrecett 210
Lars Hjortsbergs afskedsrecett 211
Karl Fredrik Bergs afskedsrecett 214
Per Sällströms reserecett 217
Lindblads "Frondörerna" 219
Teatercensuren i Sverige 227
Anders Lindebergs teaterplaner och dödsdom 229
Nya teatern 235
Konstnärsparet Torsslow 240
Anmärkningar och tillägg 253
Personregister till femte och sjätte delarna 260
Skådespelsregister till femte och sjätte delarna 278
Illustrationsregister till femte och sjätte delarna 289
Rättelser till fjärde och femte delarna 292


Del 7   Under Karl Johanstiden : 1835-1838[redigera]

Index del 7 - Illustrationsregister

[ 5 ]

INNEHÅLL.

kungliga teaterns verksamhet under presidenten per westerstrands styrelse
Sid.
Om Kungliga teatern och dess styrelse i Göteborgs Dagblad augusti 1835 7
Spelåret 1835—1836 10–66
Kungliga teaterns repertoar under spelåret 1835—1836 10
Andrea Kretzmer 14
Konungens återkomst till Stockholm 19 oktober 18
Galaspektaklet 2 november 22
Schillers ”Fiesco” 28
Kungliga teaterns personals uppvaktning för konungen 31
Hofsångaren Bergs konsert 32
Reprisen af Glucks ”Armide” 33
Kullbergs ”Svenskarne i Neapel” 35
Elise Frösslinds och Charlotte Eriksons återinträde vid Kungliga teatern 39
Ducanges ”Diamanten” 40
Hofkapellisterna Bocks och Gehrmans konsert 44
Karolina Lithanders konsert 46
Aubers ”Den stumma” 48
Karolina Bocks recett 53
Lars Kinmansons recett 54
Sällströms återuppträdande 55
Hugos ”Angelo Malipieri” 56
Elise Frösslinds recett 59
Dramatiska artisternas gästspel i Finland 63
Spelåret 1836—1837 66–114
Kungliga teaterns repertoar under spelåret 1836—1837 66
Dramatiska scenens verksamhet hösten 1836 67
Lyriska scenens verksamhet hösten 1836 74
Hérolds ”Duellen” 76
Schillers ”Orleanska jungfrun” 79
Lars Hjortsbergs afgång från andre departementschefsbefattningen 87
Bayards ”Pariserpojken” 88
Gläsers ”Örnnästet” 93 [ 6 ]

Verksamheten våren 1837 94
Reprisen af "Hamlet" 99
Adams "Alphyddan" 108
Sofia Sevelins afskedsrecett 110
Mozartkonserten 10 juni 113
Elise Frösslinds recett 114
Dagligt Allehandas artikel augusti 1837 om Kungliga teatern och dess styrelse 115
Spelåret 1837—1838 117–186
Kungliga teaterns repertoar under spelåret 1837–1838 117
Rifauts "Förposten" 122
Henriette Widerberg och hennes afskedsrecett 123
Emilie Högquist intime 129
"Gustaf Adolph i München" 134
Tvenne små komedier af Scribe 137
Johan Berwalds konsert 141
Reprisen af "Hernani" 143
Reprisen af "Don Juan" 145
Anders Selinder 147
Kungliga teaterns balett 152
Heinrich Springers gästspel 156
Bayards "Den giriges dotter" 161
Hérolds "Zampa" 163
Societetsspektakel på hofvet 166
Jenny Lind såsom Agatha 167
Henriette Widerbergs återuppträdande 172
Schillers "Don Carlos" 173
Konserten 5 maj 179
Heinrich Wolffs konsert 180
Reprisen af "Axel och Valborg" 180
Reprisen af "Drottning Christina" 183
Presidenten Westerstrands afsked 186
Ole Bulls konserter 187
Anmärkningar och tillägg 193
Personregister 199
Skådespelsregister 209
Illustrationsregister 215
Rättelser till sjätte och sjunde delarna 216


Del 8   Under Karl Johanstiden : 1838-1842[redigera]

Index del 8 - Illustrationsregister

[ 5 ]

INNEHÅLL

kungliga teaterns verksamhet under öfverstelöjtnant alexis backmans och krigsrådet karl forsbergs styrelse.
Sid.
Spelåret 1838—1839 11—82
Fråga om teaterns reorganisation 12
Teaterns affärer 13
Kungliga teaterns repertoar under spelåret 1838—1839 19
Gästspel af Théâtre royal français de Berlin 22
Fruarna Frösslinds och Bocks recetter 25
Fransmännens afskedsrepresentation 26
K. G. Lindströms recett 28
Angely's »Den fulaste af de sju» 30
Per Sevelins afskedsföreställning 32
Repris af Glucks »Armide» 32
Lars Kinmansons recett. »Den farliga tanten» 33
Julius Günthers debut 35
Lars Hjortsbergs återuppträdande 36
Repris af »Hamlet» 37
Giovanni Bellettis debut 38
Weber's »Euryanthe» 41
Bayard's »Debutanten och hennes far» 46
Münch-Bellinghausen's »Griselda» 47
Repris af »Figaros bröllop» 53
Varin's »Tre hustrurs man» 54 [ 6 ]

Adam’s »Postiljonen från Lonjumeau» 58
Emilie Högquists recett 61
Lyriska scenens vårrepertoar 62
Lars Hjortsbergs recett 66
Charlotte Fickers recett 67
Meyerbeer’s »Robert af Normandie» 67
Jenny Linds konsert 74
Charlotte Eriksons recett. »Louise de Lignerolles» 74
Danska balettens gästuppträdande 75
Vårkonserter 80
Spelåret 1839—1840 83—134
Kungliga teaterns repertoar under spelåret 1839—1840 83
Georg Dahlqvists reengagemang 85
Oskar Andersson 86
K. G. Lindströms afskedsrecett 88
Lars Kinmansons recett. »De begge döttrarne» 90
Johanna von Schoultz’ konsert 92
Teaterns affärer 94
Kristian Kellermann’s konsert 96
Per Sevelins återuppträdande jan. 1840 101
Nils Almlöfs recett. »Två unga fruar» 102
Anna Bishop’s gästuppträdande 104
Delavigne’s »Don Juan af Österrike» 106
Lars Hjortsbergs återuppträdande 112
Bröderna Berwalds konserter 113
Adam’s »Bryggaren i Preston» 114
Emilie Högquists recett. »Gunstlingen» 118
Andreas Randels konsert 119
Bulwer’s »Eugène Aram» 122
Isak Bergs recett. »Lucie» 124
August Pott’s konsert 129
Fru Sällströms recett. »Öfverraskningen» 130 [ 7 ]

Junirepertoaren 131
Anders Selinders recett 131
Minnesgåfvan till Jenny Lind 132
Artisternas sommarvistelser 133
kungliga teaterns verksamhet under öfverstelöjtnant alexis backmans och expeditionssekreteraren sven schybergs styrelse.
Spelåret 1840—1841 134—195
Kungliga teaterns återöppnande 19 augusti 1840 134
Kungliga teaterns repertoar under spelåret 1840—1841 136
Dolores Serral’s gästuppträdande 137
Georg Dahlqvists recett. »Rubens i Madrid» 143
Lars Kinmansons recett. »Kärleksdrycken» 144
François Prume’s konsert 147
Fredrik Kinmansons recett. Repris af »Robert» 149
Karolina Bocks recett. Repris af »Oxmenuetten» 149
Jenny Linds recett. »Lucie» 150
Recett för teaterns pensionskassa 151
Baletten »Modekrämerskan» 152
Nils Almlöfs recett. »Fröken de Belle-Isle» 154
Bellini’s »Den okända» 159
Konserten på slottet Karlsdagen 162
Karl Bock † 29 januari 163
Repris af »Hamlet» 163
Friedrich Kirchner’s gästspel 164
Per Sevelins återuppträdande febr. 1841 165
M. Gelhaars recett. »Friskytten» med O. Strandbergs debut 166
E. Högquists recett. »Orleanska jungfrun» 168
Edv. Stjernströms soaré 169
Kyrkoherden Fröst’s soaré 169 [ 8 ]

Fanny Hjortsbergs recett. »Mulatterne» 170
Soaréer å Taliateatern 171
Hofkapellets recett. Repris af »Trollflöjten» 173
August Lindmans debut 174
Djurströmska sällskapet å Taliateatern 175
Ancelot’s »Man kan hvad man vill» 176
Familjen Berwalds konserter 178
Julius Günthers recett. »Norma» 182
Charlotte Eriksons recett. »Ett glas vatten» 186
Emma Freyse-Sessi’s gästuppträdande 190
Jenny Linds afskedsrepresentationer 192
Jenny Linds afskedskonsert 193
Artisternas sommarvistelser 194
Aftonbladsartiklar om teaterns ekonomiska läge 195
Öfverstelöjtnant Backmans befordran 208
Om den dramatiska konstens officiella tillstånd i vårt land 208
Spelåret 1841—1842 218—287
Kungliga teaterns repertoar under spelåret 1841—1842 218
Isidor Dannströms debut 220
Marie Taglioni och hennes gästuppträdande 221
Minard’s och Levasseur’s franska trupp 236
Elma Ströms debut såsom Agatha 239
Georg Dahlqvists recett. Repris af »Wallensteins död» 240
Elma Ström såsom Alice 242
Maskeradbal å Kungliga teatern 243
Andreas Randels konsert 243
Lars Kinmansons recett. Repris af »Postiljonen» 244
Giovanni Belletti’s recett. Repris af »Kärleksdrycken» 245
Fanny Hjortsbergs recett. »En mors välsignelse» 248
Rudolf Willmer’s konserter 248
Elma Ström såsom Lucie 249
O. U. Torsslows offentliga representationer å Taliateatern 251 [ 9 ]

Nils Almlöfs nyårsrecett. »Marino Faliero» 262
Mélesville’s »Chevalier de Saint-Georges» 268
Matilda Gelhaars recett. Repris af »Barberaren» 271
Eduard d’Aubert’s konsert 273
François Lefèbvre’s gästuppträdande 274
Hofkapellets recett. Repris af »Hvita frun» 276
Emilie Högquists recett. »Maria Tudor» 277
Meyerbeers »Hugenotterne» 281
Théodore Hauman’s konserter 285
Frans Berwalds konsert 285
Återuppförandet af Haydn’s »Årstiderna» 286
Elise Frösslinds recett 286
Charlotte Eriksons afskedsrecett 16 juni 287
Oppositionen vid 1840—1841 års riksdag 288
Riksrätten 289
Afkunnandet af riksrättens dom 2 juli 1842 309
Anmärkningar och tillägg 311
Personregister 330
Skådespelsregister 343
Illustrationsregister 351


Del 1

[ 269 ]

ILLUSTRATIONS-REGISTER.

Första delen.
Sid.
Gycklare. Efter en miniatyr från 1200-talet 14
Gycklare med björn och apor 15
Johannes Messenius 21
Scenen i Valenciennes 1547 25
Kostymbild från 1400-talet 28
Swanteatern i London 1596 32
Georg Stiernhielm 38
Slottet Tre Kronor med Lejonkulan 40
Teaterkostym från 1600-talet 44
Urban Hjärne 46
»Upptåget» vid Karl XI:s kröning 48
Amsterdams Schouwburg 1637 49
Aurora von Königsmark 51
Affisch från Bollhusteatern på 1600-talet 54
Plan af Bollhusen och Lejonkulan 57
Affisch från 1737 63
Karl Gyllenborg 65
Vinjett till »Swenska Sprätthöken» 66
Silhuetter af Flodell och Knöppel 68
Silhuetter af P. Lindahl och Trundman 69
Silhuetter af J. Berghult och P. Stenborg 73
Lovisa Ulrika 79
Gustaf III 87
Slottsbacken 1786 med Bollhuset 91
Plan af Bollhusteatern 93
Johan Wellander 95
»Thetis och Pelée» 1689. Scenbild 97
Fr. Uttini 102
Balettkostymer från 1700-talet 105
Elisabet Olin 1780 108 [ 270 ]

Karl Stenborg 110
Louis Gallodier 1792 113
Sofia Augusti 114
»Orpheus och Euridice». Scenbild 115
Charlotta Eckerman 121
Sofia Albertina 124
G. J. Adlerbeth 133
J. G. Naumann 135
Marie Louise Marcadet 139
»Zemir och Azor». Scenbild 140
Elis. Olin. Kostymbild 142
»Arsène». Scenbild 143
Franciska Stading 145
Karl von Fersen 150
Karolina Müller 151
»Alceste». Scenbild 153
»Roland». Scenbild 155
Operahuset 1782 160
K. Fr. Adelcrantz 161
Hertig Karl 165
Hertiginnan Hedvig 166
»Helmfelt». Scenbild 168
Elis Schröderheim 1778 170
G. Fr. Gyllenborg 172
J. H. Kellgren 175
»Gustaf Vasa». Scenbild 179
J. L. Desprèz 180
»Gustaf Vasa». Originalet i författarens samlingar 182
»Gustaf Vasa». Scenbild 183
»Gustaf Vasa». Scenbild 185
G. M. Armfelt 1793 187
K. G. Seuerling 189
J. de Monvel. Kostymbild 193
Sophie Hus 196
L. Hjortsberg såsom Kapten Puff 202
J. S. Ahlgren 203
K. G. Schylander 204
K. Waltman 205 [ 271 ]

A. Widerberg 206
Marguérite Georges 209
Inga Åberg 211
Giovanna Bassi 214
Kr. Karsten såsom Orpheus 217
A. N. Edelcrantz 221
K. M. Bellman 233
Operahuset och Arsenalsteatern 235
Rotundan i Humlegården 236
K. J. Hallman 237
Petis med höga mössan 245
O. Kexél 246
Eriksbergsteatern 248
K. Envallsson 249
Plan af Munkbroteatern 251
Lisette Stenberg 255
Eleonora Säfström 256


Del 2

[ 271 ]

ILLUSTRATIONS-REGISTER.

Andra delen.
G. A. Reuterholm 8
N. Dalayrac 12
D. G. Björn 14
H. Liljensparre 23
Klas Rålamb 28
Palatset Makalös 31
Arsenalsteaterns salong. Sidan 32
Arsenalsteaterns salong. Fonden 33
Plan af Arsenalsteatern 34
Vy af Arsenalsteatern 35
Eufrosyne Löf 39
»Värdshuset». Dekorationsskiss 44
G. Paisiello 51
Teresa Vandoni 63
A. E. Grétry 75
Gustaf IV Adolf 78
L. Hjortsberg såsom Vinberg 85 [ 272 ]

Fredrika af Baden 88
Hugo Hamilton 92
J. D. Valerius 95
Du Puy i »Ungdom och dårskap» 100
J. Kraus 108
D. Cimarosa 112
A. von Kotzebue 121
»Korsfararne». Scenbild 125
»Redlighetens seger öfver förtalet». Scenbild 127
K. G. af Leopold 134
G. de Pixérécourt 141
K. Fr. Berg såsom Crispin medicus 142
L. Hjortsberg såsom Juden 148
Chr. W. Gluck 150
Herr och fru Casagli. Kostymbild 151
Kr. Hæffner 153
L. Hjortsberg såsom Polykarpus 156
L. Hjortsberg såsom Marktschrejern 158
L. Cherubini 160
K. Kr. Gjörwell 163
Klas Livijn 166
L. Hjortsberg såsom Géronte 176
L. Hjortsberg såsom Salinette 178
L. Hjortsberg såsom Nadel 179
Gustaf Adolfs torg med Gustaf IV Adolfs sexspann 193
E. N. Méhul 197
Karl XIII 200
J. G. Oxenstierna 202
Drottning Hedvig 203
Kr. Karsten 218
Mar. Ter. Karsten 220
K. G. Schylander. Kostymbild 226
Fredrika Löf 228

Del 3

[ 299 ]

ILLUSTRATIONS-REGISTER.

Sid.
Jean Bernadotte »Örebroporträttet» 7
Bernadottes landstigning i Helsingborg 10
Kronprins Karl Johan 12
A. F. Skjöldebrand 17
Klas Fleming 24
Svarta och röda hofdräkten 25
Marskalkinnan Bernadotte 28
Hofvets galadräkter 29
Karl XIII 33
Elsa Munck af Fulkila 35
Prins Oskar såsom barn 38
Aurora Gyldenstolpe 39
Cendrillon 48
Mozart såsom barn 50
Dekorationsskiss till »Trollflöjten» 54
K. Fr. Berg såsom Papageno 56
Gustaf Löwenhielm 75
Edouard Du Puy 77
Arsenalsteaterns salong 1815 79
M:me Staël von Holstein 89
Ferdinand Ries 94
Frédrique Mörling 95
Henriette Hendel-Schütz 97
Marguérite Georges 100
Josephine Mainvielle-Fodor 105
Mozart 108
Du Puy såsom don Juan 110
Sofia Sevelin 114
Karl XIV Johan 117
Marianne Koskull 120 [ 300 ]

Du Puys byst 127
Illuminationen vid Karl Johans staty 132
Plan af Operasalongen före 1814 134
Operasalongen omkring 1880 135
Joseph Weigl 138
G. J. Vogler 150
Sevelin såsom Pastoreau 152
Karl XIV:s hyllning 1818 155
J. P. Törner 166
Giuseppi Siboni 168
Kronprins Oskar 169
J. P. Lewenhagen 174
Axel Cederholm 175
Louis Deland 177


Del 4

[ 300 ]

ILLUSTRATIONS-REGISTER.

Sid.
Gustaf Åkerhielm 7
Charlotte Åkerhielm 9
K. G. Nordforss 12
Shakspere 22
Scen ur Hamlet 1709 27
Molière 33
Gustaf Åbergsson 1824 36
G. Åbergsson på äldre dagar 43
Karolina Åbergsson 44
Eugène Scribe 48
Leopold på äldre dagar 52
O. U. Torsslow 57
Almlöf såsom Leicester 62
Charlotte Erikson 68
Matilda Montgomery 79
Kristofer Karsten 88
Nicolò Isouard 95
Eduard Du Puy 97
Operamaskeraden 1867 102
Du Puys grafvårdsmedaljong 105 [ 301 ]

Johan Berwald 107
Sällström såsom Joconde 108
Elise Lindström såsom Fanchon 110
Hjortsberg såsom Martin 112
Kronprins Oskar 118
Karsten på äldre dagar 122
K. M. von Weber 124
Scen ur Robin des Bois 1824 128
Kronprinsessans landstigning 131
Kronprinsessan Josefina 133
P. A. Granberg 135
Gustaf Lagerbielke 142
Lars Hjortsberg 153
Brita Lidbeck 156
Torsslow såsom Klingsberg 158
Karolina Bock 159
Bernhard Crusell 161
Beaumarchais 165
Rossini 168
Scen ur »Spelaren» 172
Ch. Erikson såsom Preciosa 178
Hjortsberg såsom Pedro 179
Auber 183
Kostymbild ur »Snöfallet» 185
Sevelin såsom Jabal 188
Sevelin såsom länsmanskan 190
Per Erik Sevelin 191
Regnard 192
Arsenalsteatern 1825 199
Planritning af Arsenalsteatern 201
Arsenalsteaterns brand 204
Almlöf såsom Shakspere 210
Ludwig Spohr 214
K. G. Lindström 223
Henr. Widerberg såsom Armide 227
Georgina Wilson 231
Julia Widerberg 232 [ 302 ]

Spontini 234
Boïeldieu 236
Scen ur »Hvita frun» 1825 237
Karolina Müller 239
Sevelin såsom Menschenskräck 243
P. A. Wallmark 249
Anne Marie Desguillons 252
Marianne Ehrenström 254
Faksimile af Lars Hjortsbergs handstil 1819 268

Del 5

[ 289 ]

ILLUSTRATIONS-REGISTER.

Johan Karl Puke 7
Voltaire 13
Jacques de Monvel 16
Etienne de Jouy 19
Almlöf såsom Sulla 21
Kostymbild af Salvator 23
Angelica Catalani 29
Johanna von Schoultz 35
J. P. Strömberg 37
Strömbergs teater i Kristiania 42
O. U. Torsslow. Själfporträtt 50
"Målaren och modellerna". Scen nr andra akten 55
Gustaf Åbergsson och Lars Hjortsberg 60
Aftäckningen af Bellmans byst 66
Drottning Desideria 68
David Garrick 72
Marie Malibran 74
Nils Almlöf 80
Hippolyte Mars 81
Talma 82
Frédérick Lemaître 83
Adam Öhlenslæger 86
Kostymbilder ur "Axel och Valborg" 88
Adolf Müllner 102
Casimir Delavigne 107 [ 290 ]

Sara Strömstedt 110
Gabriel Åman 112
François Elleviou 117
Vincenzo Righini 120
Kostymbild ur "Jenny" 125
Bernhard von Beskow 128
Anders Collberg 136
Frans Preumayr 140
Johan Söderberg 146
"Nya garnisonen" 1867 148
Molé i "l'Amant bourru" 1787 149
Magnus Crælius 151
Isak Berg 152
Kungliga teaterns ridå 154
Vilhelmina Enbom 164
Agustin Moreto 166
Friedrich von Schiller 170
Kostymbild ur "Wallenstein" 173
Ludwig van Beethoven 179
Amalia Höök 189


Del 6

[ 290 ]

ILLUSTRATIONS-REGISTER.

Per Westerstrand 7
Brikollporträttet af Per Westerstrand 9
Hertha Westerstrand 12
K. A. Westerstrand 13
Julie Berwald 14
P. Westerstrand och K. Forsberg 17
Plan öfver Kungliga teaterns salong 1832 19
Maskeradbal i Kirsteinska huset 23
Scenbild ur "Grefvarne Klingsberg" 1803 37
Scenbild ur "Nya garnisonen" 41
Isak Berg 1834 42
Teodor Körner 49
Louis Hérold 53
Den moderna dansen 57 [ 291 ]

Karl Fr. Berg 59
Rosalie Dugazon 1787 60
Fr. Wexschall 61
Kostymporträtt af G. Lindman 66
Victor Hugo 67
Firmin såsom Hernani 71
Sarah Bernhardt såsom doña Sol 73
Andreas Gehrman 81
Per Sällström såsom Fra Diavolo 83
Friedrich von Schiller 86
Scenbilder ur "Kabale und Liebe" 87
Karolina Åbergsson 89
Värdshuset Blå Porten 95
O. U. Torsslow 99
Scenbild ur "Engelbrekt" 101
Franz Grillparzer 104
Sophie Schröder såsom Sappho 105
"Sappho". Marmorrelief 106
Charlotte Wolter såsom Sappho 107
Luise Dulcken 112
Moessard såsom de Germany 117
Affischen till "Die Räuber" 1782 127
Iffland såsom Frans Moor 129
Scenbilder ur "Die Räuber" 131
E. Högquist i "Qväkarn och dansösen" 137
Bernhard Romberg 139
Goethes byst af Trippel 143
Edvard Brendler 147
Kronprins Oskar 149
Scenbild ur "La fausse Agnès" 151
Charlotte Erikson 155
Scenbild ur "Gustaf Wasa" 169
Fredrik Kinmanson 177
Lars Kinmanson 179
Emilie Högquist 181
Georg Dahlqvist 189
Efraim Lessing 193
E. Högquist i "Stamfrun" 198 [ 292 ]

Ludwig Löwe såsom Jaromir 199
"Stamfrun". Marmorrelief 201
Elise Frösslind 208
K. Fr. Berg såsom Mor Bobi 214
K. Fr. Berg 215
Per Sällström 218
Adolf Lindblad 221
Anders Lindeberg 230
Lindebergs handstil 231
Nya teatern 1842 235
Affischen vid Nya teaterns invigning 239
Plan öfver Kirsteinska husets teatersalong 246
O. U. Torsslow såsom Ludvig XI 248
Sara Torsslow såsom Tant Bazu 250
Olof Ulrik Torsslow 251


Del 7

[ 215 ]

ILLUSTRATIONS-REGISTER.

Sid.
Per Westerstrand 7
Per Sevelin såsom Sans-Quartier 13
Andrea Kretzmer 15
Äreporten 1835 19
Amazili i »Ferdinand Cortez» 23
Telasco i »Ferdinand Cortez» 24
Modebild 1835 27
Josef Martin Kraus 29
Nils Almlöf 31
Karl Kullberg 36
K. Fr. Bock 45
Masaniello 49
Emilie Högquist såsom Tisbe 57
»Den heliga Cecilia» efter Rafael 61
Gamla teaterhuset i Helsingfors 63
»Gustaf II Adolfs frieri» efter J. G. Sandberg 71
Antonio Sacchini 77
Emilie Högquist såsom Orleanska jungfrun 80
Edvard Stjernström 89
F. J. Gläser 93
Scenbild ur »Universalarfvingen» 99
Emilie Högquist såsom Ofelia 101
Nils Almlöf såsom Hamlet 107
Adolphe Adam 109
Faksimile af H. Widerbergs handstil 1835 124, 125
Emilie Högquist 130
Framnäs 131 [ 216 ]

Scenbild ur »Kronfogdarne» 139
Fanny Westerdahl-Hjortsberg 143
Antonio Tamburini 146
Anders Selinder 148
Davidsons paviljonger 149
Scenbild ur »Blommorna» 151
M. A. Fägerstedt 153
V. Pettersson 154
V. Pettersson i »Ett nationaldivertissement» 155
Heinrich Springer 157
Jean Chollet såsom Zampa 165
Jenny Lind efter Fägerplans oljemålning 169
Jenny Lind efter Maria Röhls teckning 171
Georg Dahlqvist såsom Posa 177
Matilda Gelhaar såsom Rosina 181
»Gustaf Vasa hos Anders Persson på Rankhyttan» efter J. G. Sandberg 184
Ole Bull 189


Del 8

[ 351 ]

ILLUSTRATIONSREGISTER.

Alexis Backman 11
Karl Forsberg 17
Scen ur »la Camaraderie» 23
Charles Volnys såsom hertig de Chevreuse 28
Julius Günther 37
Giovanni Belletti 39
Henriette Sontag 41
Skogsscenen i »Euryanthe» 45
Friedrich Halm 49
Julia Rettich 51
Jean Chollet såsom Postiljonen 59
Giacomo Meyerbeer 69
Klosterscenen i »Robert» 71
Jenny Lind såsom Alice 73
August Bournonville 76
Augusta Nielsen 77
Caroline Fjeldsted 79
Oskar Andersson 87
Basaren å Norrbro 93
Kristian Kellerman 95
Anna Bishop 105
Karl Sundberg 111
M:lle Prévost såsom Effie 115
Gustaf Löwenhielm 123
Gaëtano Donizetti 125
Scen ur »Lucie» 128
August Pott 129
Karl Forsberg på gamla dagar 133 [ 352 ]

Sven Schyberg 135
Fanny Elssler 139
Kostymbild af Fanny Elssler 141
Julius Günther i »Kärleksdrycken» 145
Fanny Persiani såsom Adina 147
François Prume 149
Jenny Lind såsom Lucie 151
Alexandre Dumas fils 155
Vincenzo Bellini 161
Olof Strandberg 167
Emilie Högquist såsom Karl II 179
Giuditta Pasta såsom Desdemona 181
Jenny Lind såsom Norma vid den heliga eken 185
Jenny Lind såsom Norma, efter oljemålning af O. Södermark 187
Nils Almlöf såsom Bolingbroke 189
Isidor Dannström 221
Marie Taglioni såsom Sylfiden 223
Marie Taglioni, efter litografi af J. Cardon 227
Marie Taglioni, efter stålstick af A. Weger 235
Scen ur »Friskytten» 239
Scen ur »Robert» 242
Belletti såsom Dulcamara 246
Günther såsom Nemorino 247
Virginie Déjazet såsom vicomte de Létorières 267
Pierre Lafont såsom chevalier de S:t Georges 269
Matilda Gelhaar 271
Edvard d'Aubert 273
Vilhelmina Fundin 275
Scen ur »Barberaren» 277
Emilie Högquist, efter oljemålning af A. J. Fägerplan 279
Scen ur »Hugenotterne» 281