Efter Gudz skick går thet så til

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Efter Gudz skick går thet så til
av Laurentius Petri Nericius
Översättning från den latinska psalmen Te Lucis et. I 1695 års psalmbok nr 363 under rubriken "AftonPsalmer". Här ur Göteborgspsalmboken 1650 s. 197 På Wikipedia finns en artikel om Efter Gudz skick går thet så til..


1.
Efter Gudz skick går thet så til,
At Natten nu påkomma wil,
Oss thenna Dagh framleden är,
Mörckret medh Sömnen kommer här.

2.
Så hafwom nu thet ey fördragh,
At tacka Gudh för thenna Dagh,
Som hafft hafwer på oss then acht,
At wij äre ännu widh macht.

3.
Oss ligger ther och macht vppå,
At wij Gudh bidie medh oss stå,
At Diefwulen som til oss bär Haat,
Slår oss ey neder i thenna Natt.

4.
Wij bidie tigh o HERre kär,
Tu som wår rätte Fader är,
Gör medh oss effter yijn Miskund,
Bewara oss i alla stund.

5.
Ähra och prijs skee Fadrenom,
Theslijkes och så Sonenom,
Then helge Ande skee ock så,
At thet är ingen ände på,
Amen.