En svensk ordeskötsel/Ord- och sakregister

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[ 73 ]

Ord- och sakregister.

A, bokst., uttal, 43.
Abbreviationer, 65.
abscons, 6.
adverbium, 42.
Aeqvivocum, 42.
affair, 7.
afkortelse, 18.
afl, 14.
af-lowa, 60.
afskölor, 11.
afspänig, 63.
af-stryfware, 52
afstödja, 65.
af-und, 46.
agdera, 7.
Algemene swenske oohl, 10.
altförett, altfrett, 15, 49.
alti, 56.
amlera, 6.
ambod, 9.
anlocklig, anlockande, 58.
anqwickas, 35.
anrätta, 65.
ansols, 20.
annssa, 17.
Apostroph och Elision, 51, 52.
Arla ok särla, 24.
Arbetets plan, 66.
arrestera, 59.
artilleri, 6.
attollerij, 6.
bahna, 64.
band, 42.
bankrunt, 6.
baxna, 58.
bardisan, 7.
behörlig, 18.
berådfråga, 57.
bergs-man, bers-man, 55, 57.
bestört, 65.
betsman, besman, 7.
bij-låtarn, 42.
blood. blod, 48.
blöa. blöda, 49.
bohl, båhl, 45.
Bokstäfver, skrifter och studier, 35—42.
bolfast, 28.
bonäte, 6.
boo, 49.
bravera, 9.
bringa, 64.
brink, 21.
broo, 49.
broor, broder, 49
bruk-munn, 14.
bugna, 58.
bundin, 31.
Bureus 39.
byllja ok byllja bäck 25.
bårdskärare, 7.
böijelse, 56.
börfast, 26.
C, 44.
Cacophonie, 42.
callatz, 44.
canon, 6.
cantzler, 7.
chaperon, 6.
cartow, 6.
compositum, 42.
Compositio, 42.
conjunctio, 42.
Consonanter eller bijlåter, 44.
coourtisan, 7.
D, 46.
delectus verborum, 42.
det befaller, 64.
diäfwel, 6
dimla, 20.
Diphtongus, 42
discurs, 9.
dohn, 44.
doon, 16.
drucken, 31.
dröfwe, 18.
dröxel, 47.
drängiarne, 57.
dyrka, 63.
dåfheet, 24.
döme, 14.
dö, 49.
þ, 46.
E, bokst., uttal, 43.
eens, 65.
eftersläng, 3, 14.
Ellipsis, 26.
elv, 26.
emblema, 69.
encannaillera, 60.
enwettin, 13.
enstafwelig, 49.
Etymologi, 42.
F, 45, 46.
fahr, fader, 49.
feeg, 26.
fijn, 30.
fix, 20.
flijt, 44.
flugs, 19.
flötor, 8.
fordra, fodra, 50. [ 74 ]
folsk, 63.
footetråd, 10.
footspaar, 26.
fota, 64.
franska uttryck, 64.
frist, 50.
främja, 50
Främmande ord i svenskan, 5—9.
fulleli, 11.
fund, 22.
fundera, 37.
funt, 6.
fyrmyssare, 6.
fä-foot, 20.
fäijn, fägen, 16.
fäijn, 43.
färss't, 50.
fästepänning, 28.
föa, föda, 49.
förandra, 3 m. fl.
förbij-strykande, 35.
fördämpa, 4.
förlarfwad, 59.
förlägga, 3.
för-, efterlöpar'n, 42.
förmummad, 59.
förnamn, 41.
föroola sig, 41.
förryckt, 31.
försmak, 66.
förstärkande uttryck, 28.
förtal, 54.
förträgen, 13.
förwåna, 21.
förewiska, 7.
gagna, vinna, 57.
gallon, 7.
Gamle oohl, 23—25.
Gamle swenske namn, 19.
Gemene oohl, 19.
Genetiven, 50.
german, 19.
gijna, 8.
gifven, 65.
ginast, 5.
gille, 68.
gitta, 24.
gling-haal, 28.
gnee, 19.
gods, go'ss, 55.
good, god, 48.
grabba, 21.
Grammatica, hvad gr. är, 32.
grannskåda, 30.
grijma, 32.
grunka, 4.
gråloskor, 7.
gräs, 48.
guarnison, 69.
Gud skänne, 20.
gähl, 19.
gärsgål, 7.
gäsa, 63.
göa, göda, 49.
göm-grant, 29.
göran, 42.
H, 45.
habbla, 67.
Hadorph, 41.
hagert, 21.
haglig, 18.
hallebard, 9.
Handels-ord, 6.
heelwiti, 6.
hjertlagd, 64.
hogse, 17.
hoijta, 43.
hohl, 44.
hufwudbryter, 69.
hufwugalit, 28.
hulling, 32.
huxa, hoxa, 12, 20.
hymm, 26.
Hvad är däd åt? 90.
Hwarförick, hwarförinte, 28.
hwijl, 47.
hwijlas, 66.
hwäll, 68.
häckla, 31.
hähla, härda, 45.
häfwa, 12.
härftrå, 31.
Härledda och sammansatta ord, 26, 27.
hässla, 30.
hästara, 57.
I, ij, 44.
idrot, 25.
iling, 16.
illklang, 42.
illa-låt, 18.
infalsk, 14.
ingield, 24.
Inhemska swenska ord i talspråket, 9—23.
intet, inte, 50.
interjectio, 41.
irring, 16.
Jens-Erik, 26.
jodut, 68.
justment, juståment, 12.
K, utelemnas, 50.
kanprönika, 6.
kinkot, 21.
klyfwa, 16.
klöster, 6.
knäfft, knäppt, 46.
knäfwelbåra, 7.
kohl, 44.
komma i fähl, 12.
Konst-ord, 8.
korsskägg, 7.
kortwil, 54.
koxa, 15, 44.
Krigsord, 6.
kropp, 63.
krusig, 19.
kraut, 6.
kry, 68.
kräfwa, kräfja, 58.
kunni = kunnen I, 65.
kål, 44.
kåra, 16.
kännspaak, 21.
käppas, 14.
köl, 44
körkia, 36.
körkiheerde, 6. [ 75 ]
Körki-ord, 6.
L., 44.
laat, 59.
lagom, 19.
latinsk stil, 3.
latinska uttryck, 63.
Latinske ord, 8.
leija, 13.
leitnant, 6.
lijd, 21.
lijdoohl, 42.
lijkas, 8.
lijklig, 13.
liusa, 67.
liuta, 26.
Loccenius, 41.
lock, 24.
lof, 27.
luka, 24.
lust-hoof, 58.
lustwin, 19.
ly, 15.
lyckia, 24.
lyding, 42.
lyst, 61.
lång-tog-too, 30
läckia, 24.
längst, 64.
lögse, 17.
maag-hoof, 58.
maat-säck, massäck, massken, 55.
mader, 9.
mankera, 57.
man allenast, 12.
mare-rijdin, 26.
med-delacktig, 60.
medlåtare, 43.
meen, 47.
meenförd, 25.
menagera, 7.
Messenius, 40.
metaforer, 29—31.
mijn, min, 48.
minutier, minuter, 63.
miss-mäle, 26.
mis-taal, 26.
til mods, mo'ss, 55.
mofallen 17.
mohn, 44.
moln, 44.
mood, mod, 48.
mo-röst, 42.
moor, moder, 49.
moohl, mord, 45.
moromål, 44.
mortare, 6.
moustache, mystacher, 7.
mullkoka, 30.
mumma, 26.
munnlag, 66.
munngott, 26.
murbräckia, 6.
musquet, 6.
musqueton, 6.
måhl, 45.
måhn, 44.
mål, 27.
mån, mohn, 48.
Mälan, 45.
mängas, 69.
männ, 48.
märkelse, 67.
mäta, 29.
möa, möda, 49.
mödräng, 26.
möjlig, 53.
namn, 19.
nappa til, 27.
ni, 62.
nomen, 41.
noppor, 30.
norrs, nårrs, 44.
nymäre, 26.
nyyt, 15.
nåssånär, någosånär, 11.
når, 13.
näckia, 17.
nänning, 63.
nö, 49.
nöije, 43.
O, bokst., uttal, 44.
obort, 23.
och, ock, og, 54.
of, 25.
oflete, 6.
oförlijklig, 58.
oförlijknelig, 58.
oförmodelig, 59.
oknug, okunnug, 12.
okruut, 6.
olijklig, 13.
olle, olte, 42.
oljud, 42.
Ol-Erik, 26.
omdoom, 9.
omdrifwen, 53.
omswäfwa, 33.
oohllag, 11.
oolknytning, 42.
op-fila, 10.
op-plögd, 57.
op-repetera, 18.
op-stussat, 24.
Ord med dubbelformer, 49.
Ordordningen, 65.
Ordesätt, allahanda, 59—65.
Ord-knyte, 28.
ord-märke, 57.
ordeskrädning, 42.
Ordstäf, 69.
ord-summel, 57.
oss i mellan, 65.
oskäl, 18.
osnygg, 18.
otycke, 18, 26.
owölig, owålig, 14.
P. 46.
page, 9.
pangatie f. bagage, 69.
parpet, 69.
pasquil, 68.
passemente, 7.
partisan, 7.
partes orationis, 42.
Particula, 42.
participium, 42.
Petri, Laurent., 35.
Petri, Ol., 38. [ 76 ]
pijgera, 57.
pijgswinn, 26.
pijl, 46, 47.
plantsäng, 59.
plassat, 64.
plottra, 77.
plump, 15.
possementer, 7.
pronomen, 41.
Prosodi, 42.
Pronomina, 51.
præpositio, 42.
pund, 28.
pundhufwud, 22.
Påhl, 45.
På inkom, 14.
qwaal, 47.
qwällsäte, 15.
raam, 47.
rodomontader, 7.
raffsighet, 60.
reflexion, 80.
religera, 9.
renovera för ruinera, 69.
repetering, 55.
rees, reese, 15.
Rees-ohl, 7.
respit, 9.
retirera sig, 7.
roo, 49
root-leetning, 42.
Rudbeck, 41.
Runalfabetet, 41, 68.
råds, rå'ss, 55
Rättskrifning, 55. 56.
rättskrifwerij, 42.
S. 60.
saal, sadel, 49.
samsättjelse, 65.
samtåcke, fl. st.
schamrera, 7.
Scheffer, 41.
Schroderus, 40.
seger-steen, 20.
sela, 17.
sielf-död, 23.
sielfs-förgäten, 19.
sielfwillig, sielf, sielfswållig, siäls-wållig, 55.
signa neder, 58.
sijken, 17.
sinnug, 22.
skaaft, skapat, 46.
skaal, skal, skall, 47.
skeersant, 6.
skijnbarli, 19.
skilling, 68.
skog-moteter, 69,
skotta, 44.
Skrif-riktighet, 47.
Skriftens historia, 33.
skrocka, skrockla, skrocklot, 12.
skulor, 11.
skulregla, 12.
akullat, 65.
skäfta, 31.
skämd, 21.
skärskådan, 31.
skärm, 18.
sliö, 21.
släfft, släppt, 46.
slänga sig fram, 8.
smäck, 36.
småfjollot, 14.
somligstaans, 4.
soolberga, 17.
sorgwinn, 19.
specerij, 6.
speijel, 60.
spikilera, 7.
spinkot, 21.
splitter-naken, splinter-naken, 28.
Språkets upphof och uppgift, 33.
Språkens släktskap, 65, 66, 67.
spänna tugu, 12.
sqwalor, 11.
stabrak. 15.
Btackar, 69.
stafning efter uttal, 56, 57, 45, 55.
Stafningens principer, 55.
staggpänning, 28.
stielft, stielpt, 46.
Stjernhjelm, 39.
stockat, 9.
stråk, 3.
stukat, 7.
stycke, 6.
styrke-rijk, 28.
ståltas, 28.
stöflad, 28.
subtilighet, 57.
suffigerade pronomina, 18.
swang, 34.
swart 30.
swenker, 17.
swerma, 17.
swijga, 35, 58.
swickta, 58,
Svecismer. 65.
Synonymer, 19.
Syntaxis, 42.
taal-maneer, 66.
tam, 47.
tarflig, 27.
tarfwelöst, 63.
talning, 55.
tee, 49.
Teelnings-ord eller härledda och sammansatta, 26, 27.
tegla, 23.
thess, thesst, 58.
Thor-åk, 38.
ticka, 28.
tijrlig, 23.
Till-olle, 42.
til-artat, 24.
timla, 20.
tom, 26.
tompiss, 28.
totta, 30.
trafla, 9.
travaillera, 9.
tråbett enwis, 13,
tråsända, 31. [ 77 ]
träs-åker. 20.
tumla, 20.
tungel, 16.
twelyding, 42.
twetyding, twetydelse, 42.
twänne, trenne 69.
twå, tu, 58, 59.
tyckemycken, 21.
Tyska ord och vändningar, 64.
Tyssland, 6.
tysst, 60.
tåcken, 11.
tåf, 10 m. fl.
täfla, 14.
täkas, 14.
U, V, 44.
understå, 18.
undrom, 21.
undsättia, 65.
ut-försl, 44.
utspråk, 11, 56.
uttryckelse, 60.
Uttryck bildade efter latinet, 63.
Uttryck bildade efter franskan, 64.
Vef-runor, 68.
Verelius, 41.
verbum, 42.
vigör, 67.
vocalis, 42.
Vocaler eller lydingar, 43, 44.
vän, 23.
wagga, waggla, 58.
wahl, 46.
wahngöme, 18.
wakenhuus, 20.
walen, 18.
wanska, 54.
warsel, 26.
wefwa, 16.
wettslsap, 8.
wijf, 69.
wederstånd, 65.
wefwa, 21.
werd, werdsens, 50, 56
werts, 28.
weta, weeta, wetta, 48.
wetta, 3.
widje-miuuk. 30.
Willman, 20.
wille-walla, 24.
wittja, 34.
worden, 65.
wurdti, wurdtit, 65.
wålnad 1. wårdnad, 6.
wålslös, 14.
wån, 21.
wåld, 18.
wäder, 30.
wäder-snäll, 29.
wäder-ilning, 40.
wählen, wärden, 45.
wäij, 44.
wählnas, 20.
wärck-oohl, 42, 60.
wäska, 69.
wätta, 22, 66.
wäxel-kärlek, -bänk, 29.
Y, ij, 44.
ymm, 26.
ypper, 24, yppare, ypperst, 26.
zirlig. 3.
åf, 10 m. fl.
åga, 32.
åligt, 44.
åtburd, 59.
åt-märkelse, 47.
åtskillig, 56.
äflas, 14.
äger, 32.
äggia, 26
ägnar ock bör, 42.
öfvermaga, 24.
öfwer-werdisk, 46.
ömfinna, 65.
örornen, 10.

G. S.