Ett barn är fött i Betlehem

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Puer natus in Bethlehem
av Petrus Dresdensis
En medeltida latinsk psalm översatt till svenska av Laurentius Paulinus Gothus. Publicerad bland annat i Göteborgspsalmboken 1650 s. 123-125 och i 1695 års psalmbok (nr 145). På Wikipedia finns en artikel om Ett barn är födt i Bethlehem.


Puer natus in Bethlehem, Bethlehem,
Unde gaudet Jerusalem.
Hale, Halleluja.

ITt barn är födt i Bethlehem, I Bethlehem,
Thes frögdar sigh Jerusalem.
Hale, Halleluja.

Hic jacet in præsepio, præsepio,
Qui regnat sine termino.
Hale Halleluja.

Han ligger här på Höö och Stråå, på Höö och Stråå,
Som ewigh är och alt förmå.
Hale, Halleluja.

Cognovit Bos & Asinus, Asinus,
Quod puer erat Dominus.
Hale Halleluja.

Oxen och Åsnan märckte här, märckte här,
At sanner Gudh thet Barnet är,
Hale Halleluja.

Reges de Saba veniunt, veniunt,
Aurum Thus, Myrrham offerunt,
Hale Halleluja.

Aff Saba Konungar kommo tree, kommo tree,
Guld, rökelse, myrrham offrade the,
Hale Halleluja.

De matre natus virgine, virgine,
Sine viril femine.
Hale Halleluja.

Han föddes aff een Jungfrw reen, Jungfrw reen,
Förutan Man och syndamen,
Hale Halleluja.

Sine serpentis vulnere, vulnere,
De nostro venit sangvine,
Hale Halleluja.

Sann Mandom han vppå sigh togh, vppå sigh togh,
Oskadd aff Ormen bleff han dockh,
Hale Halleluja.

In carne nobis similis, similis,
Peccato se dissimilis,
Hale Halleluja.

Lijk war han oss i Köttet wist, i Köttet wist,
Doch olijk effter Syndsens brist,
Hale Halleluja.

Ut redderet nos homines, homines:
Deo & sibi similies,
Hale Halleluja.

Sigh lijka giorde han oss så, han oss så,
At wij skole Gudz Rijke få,
Hale Halleluja.

In hoc natali gaudio, gaudio,
Benedicamus Domino,
Hale Halleluja.

För thenna samma nådeligh tijdh, nådeligh tijdh,
Ware Gudh lofwat i Ewigheet,
Hale Halleluja.

Laudetur sancta Trinitas, Trinitas,
Deo dicamus gratias.
Hale Halleluja.

Thes ware Prijs i Ewigheet, i Ewigheet,
Then helga Trefaldigheet,
Hale: Halleluja.