Far din väg, du onda värld

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Far tin wägh tu arga werld
av Johann Qvirsfeld
Översättare: Andreas Petri Amnelius
Översättning från tyska, från Qwirsfelds Örtegårdssellskap utförd av Andreas Petri Amnelius. Efter bearbetning av Jesper Swedberg med i 1695 års psalmbok, som nr 271 under rubriken Om Werldens Wäsende / Fåfängelighet och Föracht. [1] I 1819 års psalmbok nr 456. På Wikipedia finns en artikel om Far din väg, du onda värld..


1.
Far tin wägh tu arga werld/
Som så far medh syndsens flärd:
Jagh wil til the Änglar rena/
I then helga Himmel gåå:
Thet migh ingen kan förmena/
Alsköns godt jagh ther kan fåå.

2.
Far tin wägh tu snöda werld/
Som så far medh lustars flärd.
Jagh förfogar migh til frögden/
Som alleen fullkomlig är/
Reen/ beständig vthi högden:
Ingen sorg migh nalkas ther.

3.
Far tin wägh tu stålta werld/
Som så far medh höghets flärd:
Men min själ skal meer hofwera/
När hon kommer til at stått
Ther ödmiukom wäl skal gåå.

4.
Far tin wägh tu falska werld/
Som så far med lögn och flärd.
Christus haar migh til sigh dragit/
Hwilken trofast blijr och är:
Haat til hycklar' haar han slagit:
Ingen flärd han hos sigh bär.

5.
Onda werld/ jagh skiljer migh
Hädan/ och förachtar tigh.
Titt förderf thet skal snart komma/
Hwar tu tigh eij bättra wil.
Men jagh går tijt med the froma/
Ther min JEsus håller til.

Källor[redigera]

  1. Högmarck, Lars Psalmopoeographia, Stockholm, 1736.