Geografiskt lexicon öwer Skandinavien/Rättelser

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Ytterligare Tilläggning
Geografiskt lexicon öwer Skandinavien eller De förenade Rikena Swerige och Norige
av Daniel Djurberg

RättelserNedanstående rättelser är redan införda i texten i Wikisource-upplagan – direkt, om det bara är enstaka felaktiga bokstäver/siffror/ord som rättas, annars som fotnoter.
/Wikisource-red.
[ 1091 ]

Rättelser.

Pag. 7. Alsheda. Det står at i Pastoratet utsås 11 tunnor, bör stå 111 tunnor.

Pag. 14. Arjeplog. Anföres at Soknen är Annex til Arvidsjaur. Detta är fel. Hon utgör et särskildt Consistorielt Pastorat.

Pag. 15. Arvidsjaur. Anföres at Soknen jämte Arjeplog utgör et Pastorat, detta är fel. Hon utgör ensam et Pastorat.

Pag. 17. Askersund, Sokn, Anföres at wara Annex til Askersunds Stads Pastorat. Detta är fel. Hon utgör et särskildt Consistorielt Pastorat.

Pag. 50. Spalt. 1. Rad. 2 nedifr. står Ulfstorp, bör läsas Ulstorp.

Pag. 53. Borgstena. Soknen anföres såsom Annex til Fristads Pastorat. Et sådant finnes icke. Soknen är Annex til Borås Pastorat.

Pag. 54. Borringe, heter rätteligen Börringe.

Pag. 61. Bremö, bör läsas Brennö.

Pag. 64. Brogård, är anförd såsom belägen uti Bro Sokn i Stockholms Län, hwilket är fel. Gården ligger uti Bro Sokn i Upsala Län.

Pag. 66. Rad 3. nedifrån står Åmätt, läses Åmått.

Pag. 72. Bålnäs. Denna Gård är förrut anförd med namnet Bollnäs, som är det rätta. Kallas likwäl Bålnäs på Kartan. Han har ett wackert läge wid Sommen.

Pag. 75, Spalt. 2, Rad. 15, står ut, läs uti.

Pag. 75. Bänkesta. Detta namn är fel. Gården är förrut anförd, med sit rätta namn Bånkesta.

Pag. 93. Degerhof. Gården har icke fiske i Bråwiken, utan i en annan fjärd af Hawet.

Pag. 102. Dåderö, anföres at ligga i Öwerjärna Sokn, är fel. Han ligger i Ytterjärna Sokn.

Pag. 119. Elmetomta, är Fändriks-Boställe, och icke Öwerste-Löjtnants.

Pag. 119. Elmhult. Denna Gård ligger uti Sankt Olof Sokn i Skåne och icke i Östergötland.

Pag. 133. Fastorp. Detta är fel. Gården heter Farstorp och är förrut anförd.

Pag. 134. Felesta, på Kartan Fillesta kallad, är belägen i Rönneberga Härad i Malmö Län, och Annex til Nöbbelöfs Pastorat i Onsjö Härad. År 1805 war Folkmängden 147. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan.

Pag. 140, Spalt. 2, Rad. 13 står Wersberga, läs Odersberga.

Pag. 190, Spalt. 2, Rad. 5 står Gefte, läs Gefle.

Pag. 196, Spalt. 1, Rad. 9 anföres Herrsäter, såsom belägen i Grebo Sokn. Detta är fel. Gården ligger i Wärna Sokn.

Pag. 221. Gölberg. Detta är fel. Gården heter Göberg och är förrut anförd.

Pag. 221. Göngeholm. Detta är fel. Gården heter Göingeholm och är förrut anförd.

Pag. 240, Rad. 25 står forne läs fordne.

Pag. 259. Hemsön, en Ö uti Ångermanälwen, anföres såsom hörande til Högsjö Sokn. Detta är fel. Ön hörer til Nora Pastorat.

Pag. 260. Herbroholm. Detta namn är fel. Gården är på annat ställe anförd, med sit rätta namn Harbroholm.

Pag. 261, Spalt. 1, Rad. 4 står Sokn, läs Härad.

[ 1092 ]Pag. 264. Himmeta. Denna Sokn anföres at wara Annex til Medåkers Pastorat. Detta är fel. Soknen utgör et särskildt Consistorielt Pastorat. Kyrkan är belägen under  gr. min. Polhöjd; mil från Wästerås.

Pag. 278 Horn. Denna Gård anföres såsom liggande uti Högby Sokn i Småland. Detta är fel. Det finns ingen Sokn med detta namn i Småland; utan bör stå uti Högby Sokn på Öland.

Pag. 297, Spalt. 2, Rad. 4 står Djuokerö, läs Djuckerö.

Pag. 299, Spalt. 2, Rad. 8 nedifr. står 88, läs 0.88.

Pag. 300. Häradshammar. Spalt. 1, Rad. 14 anföres at Pastoratets Folkmängd är 1068, bör stå 2227.

Pag. 341. Jönköping. Här anföres at gatorne löpa 20 efter bredden, bör stå 16.

Pag. 344. Kalix Älf. Dess område anföres at wara 20 qv. mil. Bör stå 120 qv. mil.

Pag. 372. Koreholm. Detta namn är fel. Gården finnes på annat ställe anförd med sit rätta namn Kåreholm.

Pag. 373 står Krambol, läs Krämbol.

Pag. 374, Spalt. 2, Rad. 17 nedifr. står Dalstern, läs Salstern.

Pag. 375, Spalt. 1, Rad. 1 står för de Hemman. Bör stå: för de fläste Hemman. Spalt 2, Rad. 1 står längesedan porthakarne. Bör stå längesedan märken efter Porthakarne.

Pag. 385, Spalt. 2, Rad 4 står Eiwedal, läs Ewedal.

Kristiania. I denna Artikel nämnes at Fästningen Aggerhus ligger på norra sidan om Staden, är fel, bör stå wästra sidan.

Pag. 425, Spalt. 1, Rad. 1 står 36, bör stå 65.

Pag. 437, Spalt. 2, Rad. 3 nedifr. läs sidländt.

Pag. 438, Spalt. 2, Rad. 2 står Degda, bör stå Degla.

Pag. 453, Spalt. 1, Rad. 19 nedifr. står Röttrum, bör stå Bötterum.

Pag. 456. Lärjeholm. Här tillägges: wid Gården är en wacker lustpark i Engelsk stil.

Pag. 460, Spalt. 1, Rad. 8 står men, läs med.

Pag. 471. Mariedal. Denna Gård anföres såsom liggande uti Sandsjö Sokn i Wästergötland. Han ligger uti Owa Sokn. I Wästergötland finnes ingen Sokn, som kallas Sandsjö.

Pag. 498, Spalt. 1, Rad. 19 nedifr. står Frönsöfjärden, bör stå Grönsöfjärden. Spalt. 2, Rad. 21 står Strängnås, bör står Strängnäs. Rad. 24 står 20 mil, bör stå omkring 10 à 15 mil.

Pag. 499, Spalt. 1, Rad. 15 nedifr. står G. v. Carlsson, bör stå G. v. Carleson.

Pag. 509, Spalt. 2 nedersta raden står 792, bör stå 927.

Pag. 510, Spalt. 2, Rad. 25 står Flåttna, bör stå Flättna.

Pag. 609, Spalt. 1, Rad. 15 nedifr. står Tåken, bör stå Tåkern.

Pag. 623, Spalt. 2, Rad. 19 står Hasafors, bör stå Nasafors.

Pag. 639, Spalt. 2, Rad. 20 står sam, bör stå samt.

Pag. 660, Spalt. 1, Rad. 27 står en tredjedel, bör stå en fjärdedel.

Pag. 668. Sidsta ordet på denna sida och det första på följande sida står Hafsingen, bör stå Hawet eller Saltsjön.

Pag. 700, Spalt. 1, Rad. 7 står at Folkmängden i Sorunda Pastorat är 2746, bör stå 2476.

Pag. 761, Spalt. 2, Rad. 16 nedifr. står Söder och Helagsfjälden, bör stå Söder om Helagsfjälden.

Pag. 777, Spalt. 1, Rad. 20 står Hork, bör läsas Hok.

Pag. 797. Står at i Bågen finnas 3 00 Öar och Holmar, bör stå 300 Öar och Holmar.

Pag. 801. Står at wid Gården [ 1093 ]wäxer den sällsynta Örten Betula Hybrida. Detta är fel. Betula Hybrida är et trä.

Pag. 874. Ullewi, anföres såsom liggande uti Bro Sokn i Stockholms Län. Detta är fel. Gården ligger uti Bro Sokn i Upsala län.

Pag. 894. Står Walloxäby, bör stå Walloxsäby.

Pag. 912, Spalt. 2, Rad. 9 nedifr. står Uwaby, bör stå Awaby.

Pag. 913, Spalt. 2, Rad. 20 står at Norra Wi Kyrka ligger 52 mil från Linköping, bör stå 5.7.

Pag. 941. Wänersborg. Gatornas antal upgiwes til 9, hwaraf 9 går efter längden af Staden. Detta är fel. Bör stå hwaraf 3 gå efter längden af Staden. Widare står at Wänersborgs Län innefattar Södra delen af Wästergötland och Dalsland. Bör stå Södra delen af Wästergötland och hela Dalsland.

Pag. 949, Spalt. 2, Rad. 17 nedifr. står och 6 rum, bör stå om 6 rum. Rad. 13 nedifr. står fin torkplåt, bör stå sin torkplåt.

Pag. 954, Spalt. 1, Rad. 26 står Stråkern, bör stå Stråken.

Små fel, såsom up- och nedwända bokstäwer m. fl. kan Läsaren sjelf rätta.