Geografiskt lexicon öwer Skandinavien

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kommentar: Geografiskt Lexicon öwer Skandinavien är en alfabetiskt uppställd uppslagsbok med kortfattad ekonomisk och demografisk information om närmare 8 000 platser och områden i Sverige och Norge (ca 1450 i Norge).
Boken sammanställdes av geografen Daniel Djurberg (1744-1834) och publicerades 1818. Den omfattar i tryckt form strax över 1100 sidor. Här är den uppdelad i en sida per begynnelsebokstav.
Gå till: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Å Ä Ö

[ titelsida ]

Geografiskt
L E X I C O N
öwer
SKANDINAVIEN
eller
De förenade Rikena
SWERIGE och NORIGE.

Författadt
af
DANIEL DJURBERG,
Rector Scholæ, Ledamot af Cosmografiska
Societeten i Upsala.


ÖREBRO,
Tryckt hos N. M. Lindh, 1818.


[ dedikation ]

Til
HANS KONGLIGE HÖGHET
Sweriges och Norges Kron-Prins
Prins
JOSEPH FRANS OSCAR.


[ reverens ]

Högborne Furste, Nådigste Herre!


För EDER KONGLIGE HÖGHETS ögon vågar jag i djupaste underdånighet framlägga et Geografiskt Lexicon över Sveriges och Norges förenade [ vi ]Riken, hvilkas sällhet af EDER KONGLIGE HÖGHETS HERR FADER nu grundlägges, och framdeles skal af EDER KONGLIGE HÖGHET vårdas. Då möta Geografen flera märkvärdigheter at antekna, dem han under välsignelser över Skandinaviens Regenter kan tillägga. Emedlertid har jag i detta arbete beträdt en obanad väg, och därmed sökt ådagalägga mit fortfarande nit för en vetenskap, som jag ägnat hela min lifstid, och för hvilken jag nu vågar bönfalla om EDER KONGLIGE HÖGHETS beskydd, under betygande af den djupaste vördnad, hvarmed har nåden framhärda.

EDER KONGLIGE HÖGHETS

Underdånigste Tjänare
DANIEL DJURBERG.