Godt nytt år

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Menlösa barns dag
Godt nytt år
av August Blanche
Teaterbulletin  →
Ur Nyare Freja, tryckt i Nyare Freja 1839, n:r 1 (2 Jan. 1839)


Godt nytt år.

Den gamla surdegen var uppslukad. Lik en färsk saffransbulle glänste nyårssolen från fästet och belyste de färska nyårsönskningarna, som i tvåfotade flåsande gestalter hvimlade om hvarandra öfver Gustaf Adolfs torg och Norrbro.

Flere militärer i fullt gatlopp med svajande plymer sneda förbi hvarandra vid högvakten. »Godt wytt år», ropa de till hvarandra, göra en stor gest med högra glacéhandsken och försvinna som om de hade fienden efter sig.

Några prester med månformiga ansigten pusta emot hvarandra öfver Norrbro. »Godt nytt år, dubbla tjenstår», tilläggande inom sig om de äro äkta män, »och med det snaraste nådår åt enkan.»

Tvenne aktörer utanför Operakällarn: »Godt nytt är. friskt med applåder och framropninigar (inom sip) och gikt i lederna.»

Tvenne hjulbenta borgare i uniform utanför Kastenhoff: »Godt nytt år, goda förtjenster och fri införsel.» — De gå in på källaren.

Tvenne bodbetjenter mötande hvarandra: »Godt nytt år.» De gifva hvarandra hvar sitt visitkort.

Tvenne vaktmästare, med ögonen fästade på sina listor, rusa emot hvarandra så att pannorna med en knall mötas: »Aj djef - - - godt nytt år.» De tappa en mängd visitkort som få ligga.

Under allt detta dansas visitkorten i visitlådorna, många i det hopp att under året blifva uthytta mot begrafningskorten. Från palatset till byddan ljuder swmma språk - - - Och likväl, hvad betyder väl detta »godt nytt år?» — O! innan detta år slutat sitt kretslopp, har mången skiftande glacéhandske brustit under dödens glacéband, månget nådår, om Gud vill, börjat, månget spel emellan kulisserna sett sin gryning och sitt slut, månget gods både med och utan fri införsel nedlagdt i det stora nederlags-magasinet. prafven, och månget slag för pannan utdeladt så väl på verldsteatern som i slagtarhuset. — —

Freja önskar slutligen sin Publik ett »godt nytt år» och lofvar, hvad henne sjelf vidkommer, »en god fortsättning.»

—e.