Gud låter sina trogna här

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gud låter sina trogna här
av Georg Reimann
Översättare: Jesper Swedberg
Det tyska originalet, Aus Lieb lässt Gott der Christenheit publicerades 1639. Nr 195 i 1695 års psalmbok. Här följer också den av Johan Olof Wallin bearbetade texten nr 35 i 1819 års psalmbok i nystavad version. På Wikipedia finns en artikel om Gud låter sina trogna här.


Psalm 195 i 1695 års psalmbok[redigera]

1.
Gud låter här sin christenhet
allt godt af nåd förfara:
af kärlek har han dem beredt
mång' tusen änglars skara.
Thy sjungom nu med godt behag:
Nu är de helga englars dag,
de oss så wäl bewara.

2.
De lägra sig kring hwar och en,
som fruktar Gud så gerna;
att hjelpa äro de ej sen'
mot dem, som allt ondt ärna.
Thy sjungom nu med godt behag:
Nu är de helga englars dag,
de oss här troligt wärna.

3.
På wägar de oss föra så,
att wi wår fot ej stöta,
ej heller lide skada då,
när oss allt ondt kan möta.
Thy sjungom nu med godt behag:
nuu är de helga englars dag,
de oss så willigt sköta.

4.
Slik nåde warder dem beredd,
som tillflykt till Gud taga;
De englars wård är dem beredd,
som satan kan förjaga.
Thy sjungom nu med godt behag;
nu är de helga englars dag,
de oss till himlen draga.

5.
O Herre Gud! war mild och god,
när wi med döden stride;
din Ande gifwe kraft och mod,
att wi i frid aflide;
så skole wi med godt behag
dig sjunga på den stora dag.
O Gud! hör hwad wi bedje.

Efter bearbetning psalm nr 35 1819 års psalmbok[redigera]

1.
Gud låter sina trogna här
allt gott av nåd erfara,
och budskap av hans kärlek är
mång tusen änglars skara.
Ty sjunga vi med gott behag:
Guds änglar från vår barndomsdag
oss följa och bevara.

2.
De lägra sig kring var och en
som fruktar Herren gärna,
och deras hjälp är icke sen
mot dem som ont oss ärna.
Ty sjunga vi med gott behag:
Guds änglar från vår ungdomsdag
för våld och list oss värna.

3.
På vägen de oss föra så,
att vi vår fot ej stöta,
men trygga och förnöjda gå,
fast nöd och sorger möta.
Ty sjunga vi med gott behag:
Guds änglar oss till ålderns dag
på hulda armar sköta.

4.
Med vänlig hand, fast icke sedd,
de gravens skräck förjaga
och hålla tröstens kalk beredd
när ångsten gör oss svaga.
Ty sjunga vi med gott behag:
Guds änglar oss på dödens dag
till himmelen ledsaga.

5.
O Herre Gud, var mild och god,
när vi med döden strida.
Din Ande give kraft och mod,
att vi i frid avlida.
Så skola vi med gott behag
dig sjunga på den stora dag,
som vi med fröjd förbida.