Hoppa till innehållet

Gud vare tack och ära

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Gud vare tack och ära
av Gottfried Wilhelm Sacer
Översättare: Jesper Swedberg
En psalmtext publicerad i 1695 års psalmbok (nr 196) och senare bearbetad av Johan Olof Wallin för 1819 års psalmbok (nr 36). Verserna 1 och 5 medtagna i Svensk söndagsskolsångbok 1908 med den femte versen bearbetad. På Wikipedia finns en artikel om Gud vare tack och ära.


1.
Gud vare tack och ära
För helga änglars vakt,
Som han mig täcks beskära
Emot all ondskans makt!
Han bjuder, och de fara
Som vädren på hans bud
Att hägna och försvara
Den rättsligt fruktar Gud.

2.
De goda andar rödja
Den väg jag vandra skall;
De starka hjältar stödja
Min gång i mödans kall;
De helga härar skydda
Min ande och min kropp,
Och kring min stilla hydda
De slå sitt läger opp.

3.
Hos mig besök de göra
Som förr hos Israel;
De mig ur faran föra
Som fordom Daniel;
De leda mig vid handen

Som Lot ur eld och glöd,
Som Petrus utur banden,
Som Paulus utur nöd.

4.
Och när på jorden händer,
Att någon syndaträl
Sig ångrar och omvänder
Och tänker på sin själ,
Då hörs i himlens rike
Guds änglars fröjdeljud:
"Vi hava fått en like;
Högtlovad vare Gud!"

5.

[1]

Gud, låt mig även söka
Att dem bereda fröjd
Och deras tal föröka
En gång i himlens höjd.
När de på händren vilja
Mig bära hem till dig,
Gud, låt ej synden skilja
De heliga från mig.

6.
När livet skall upphöra,
Giv mig en sömn så söt.
Låt dina änglar föra
Min själ uti ditt sköt.
När du till doms vill komma
Låt, Fader, nåderik,
Mig då med alla fromma
Bli dina änglar lik.


Noter[redigera]

 1. Vers 2 i Svensk söndagsskolsångbok 1908 lyder:

  Gud, låt mig även söka
  Att dem bereda fröjd
  Och deras lov föröka
  För dig i himlens höjd.
  När dina frälsta samlas
  Kring tronen där en gång
  Med alla helga änglar
  I evig jubelsång!