HErre ho skal ewinnerlig

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
HErre ho skal ewinnerlig
Översättare: Erik Lindschöld
Psalm 35 "Then 15 K.D.Psalm." i 1695 års psalmbok under rubriken Konung Dawidz Psalmer. Översättning från tyskan. På Wikipedia finns en artikel om Herre ho skal ewinnerlig.


[ 45 ]

1. HErre ho skal ewinnerlig
I tine hyddo blifwa/
Och på titt helga berg medh tigh
Få boo i roo och hwila?
Then som här vtan wanck wandrar:
Och eij medh någon orätt faar:
Och talar sant af hiertat.

2. Then sina tungo håller reen/
Och ingen man befläcker:
Och giör sin nästa intet meen:
Och intet argt vpwäcker:
Och lyder eij odygdesmän:
Vtan håller sigh in til them/
Som hafwa Gudh för ögon.

3. Then sinom nästa swår också/
Om thet så kan behöfwas/
Och icke träder ther ifrå/
Honom ther medh bedröfwar.
Vtan hafwer sin nästa kär:
Och ther han weet han torftig är/
Han honom tå vndsätter.

4. Then eij ockrar sin nästa af
Hans fattiga förmågo:
Och öfwer then oskyldiga
Anammar ingen gåfwo.
Then thetta giör/ säll är then man/
Som så i werlden lefwa kan/
Han skal wäl widh sigh blifwa.