Sida:Psalm1695-1.djvu/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
66 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 67


Mitt egit folck så plåga/
Them så swår börda läggia på/
Vthöfwer sin förmåga?
Thet giör at the eij fruchta Gudh/
Och lefwa eij efter hans budh/
Wilia sigh sielf försörja.

5. Therföre the medh bäfwan stoor/
Sigh altijd skola fruchta:
Ther Gudh sielfwer hos sina boor/
Them faderligen tuchtar.
Men j försmåå then fattige/
Giören af honom spott och spee/
Hwars tröst Gudh sielf är worden.

6. Hwem skal doch thet folck Israel
Af Zion hielp bewisa?
Thet giör Gudh som förmår thet wäl/
Sielf sina fångna lisa/
Genom Christum sin kära Son/
Af hwilken Jacob hafwer mohn/
Och Israel sigh frögdar.


35.
Then 15 K.D.Psalm.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 35 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]

Musical scores are temporarily disabled.

1. HErre ho skal ewinnerlig
I tine hyddo blifwa/
Och på titt helga berg medh tigh
Få boo i roo och hwila?
Then som här vtan wanck wandrar:
Och eij medh någon orätt faar:
Och talar sant af hiertat.

2. Then sina tungo håller reen/
Och ingen man befläcker:
Och giör sin nästa intet meen:
Och intet argt vpwäcker:
Och lyder eij odygdesmän:
Vtan håller sigh in til them/
Som hafwa Gudh för ögon.

3. Then sinom nästa swår också/
Om thet så kan behöfwas/
Och icke träder ther ifrå/
Honom ther medh bedröfwar.
Vtan hafwer sin nästa kär:
Och ther han weet han torftig är/
Han honom tå vndsätter.

4. Then eij ockrar sin nästa af
Hans fattiga förmågo:
Och öfwer then oskyldiga
Anammar ingen gåfwo.
Then thetta giör/ säll är then man/
Som så i werlden lefwa kan/
Han skal wäl widh sigh blifwa.

I 2 36. Then