Hela världen fröjdes Herran

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Hela världen fröjdes Herran
av Johann Franck
Översättare: Jakob Arrhenius
Bearbetad av Jesper Swedberg för 1695 års psalmbok. Publicerad bland annat i Svensk söndagsskolsångbok 1908 (nr 293) och i baptistkyrkans första sångbok för söndagsskolan, Lilla Psalmisten 1909 som lovsång (nr 164). Alla tre verserna sjungs stående. Nr 8 i 1937 års psalmbok och är representerade i Psalmer för bruk vid krigsmakten 1961. För 1986 års psalmbok smärre bearbetning, som presenteras här. Texten bygger på Psaltaren 100 och är en tacksägelsepsalm. På Wikipedia finns en artikel om Hela världen fröjdes Herran..


1695 års version[redigera]

[ 100 ]

1. HEla werlden frögdens HErran/
Tidigt och af hiertans grund;
Kommer ifrån orter fierran/
I som ståån i hans förbund.
Träder fram medh lust och frögd/
Siunger Gudh i Himmels högd.

2. Han är then oss hafwer skapat
Till sitt folck och fosterfåår/
Frälsat thet som war förtappat:
Och är then som medh oss står:
Wil oss ändtlig föra in
Vthi Himla glädien sin.

3. Tacker honom i hans portar/
Lofwer honom i hans gård;
Kommer hijt från alla orter/
Priser then om oss haar wård:
Ty han är fast godh och blijd/
Håller troo i ewig tijd.

1937 års version[redigera]

1.
Hela världen fröjdes Herran
tidigt och av hjärtans grund.
Kommer ifrån orter fjärran,
I som stån i hans förbund.
Träder fram med lust och fröjd,
sjunger Gud i himmelshöjd.

2.
Han är den oss haver skapat
sig till folk och fosterfår,
frälsat det som var förtappat
och är den som med oss står,
vill oss äntligt föra in
uti himlaglädjen sin.

3.
Tacker honom i hans portar,
lover honom i hans gård.
Kommer hit från alla orter,
priser den om oss har vård,
ty han är fast god och blid,
håller tro i evig tid.

1986 års version[redigera]

1.
Hela världen fröjdes Herran
tidigt och av hjärtans grund.
Kom från orter när och fjärran,
ni som står i hans förbund.
Träd nu fram med lust och fröjd,
lovsjung Gud i himmelshöjd.

2.
Till sitt folk han oss har skapat,
oss bevisat mycken nåd,
frälsat det som var förtappat
och är den som med oss står,
vill oss en gång föra in
uti himlaglädjen sin.

3.
Tacka honom i hans portar,
lovsjung i hans tempelgård.
Samlas hit från alla orter,
prisa den om oss har vård,
Han oss nådig är och blid,
trofast intill evig tid.