Hoppa till innehållet

Hemligheten är Upptäckt!/Tillredelse-Dagen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Andra Kapitlet
Hemligheten är Upptäckt! eller en sann skildring af hwad Mormonismen är i Lära och Lefwerne
av Carl Erik Malmström

Tillredelse-Dagen
Tredje Kapitlet  →


Ser arbetsdar — en träldomstid —
Men Fredags afton klockan sex
Sabbaten ingår — trälen fri;
Men natten [1] kommer, o! en tid:
Det andra we, [2] o we!
Blott twenne stjernor [3] i den natt
På firmamentet lysa klart
Men wilddjuren och Antikrist
Bereda wäl sitt fall förwißt,
Och störtas ned till sist [4].
Det första herrskat har med magt,
Men såradt det dock blef;
Deß dödssår igenläkes nu,
Gif akt derpå! — hwem är wäl du,
Som djuret icke ser. — (En påfwe i sin skrud.)
Och a'rton-hundra-trettio
Det andra wilddjuret stod upp
Ur jorden, som det skrifwet står,
Med twenne horn, som lammet har,
Och talande som Draken.
Och "Djurets horn" [5] har kommit fram,
Stadfästas skall han i sin magt —
Bestämder tid regerar han —
Och Garibaldi är hans namn,
Så sannt Profeten sagt.
I dig tillredelse det är,
O, skynda dig och tag emot
Din högtidsskrud ocoh fröjdfull war,
Ty solen lyser ännu klar,
På sjette aftonen, ty sabbat ingått har.
Ja, amen säger hwar och en,
Som profetian skåda kan,
Ja, amen, lof och pris, och magt,
Och ära wårom Gud med kraft,
Amen, Halleluja.

Anm. I en bok af Bengel, tryckt på sjuttonhundratalet, säges i förklaringen öfwer Uppb. 13 Cap., "att det andra wilddjuret skulle uppstiga i Amerika 1830 eller 1836, men säkrast är 1830."


  1. Se Luc. 17 Cap. 34 v. Matth. 25 Cap. 6 v. 1 Theß. 5 Cap. 1—8 vv.
  2. Uppb. 9 Cap. 12 v. till 11 Cap. 14 v.
  3. Sach. 4 Cap. 11, 14 vv. Uppb. 11 Cap. 3, 4 vv.
  4. Uppb. 19 Cap. 20, 21 vv.
  5. Se Dan. 7 Cap. 7, 8, 11, 20—27 vv.