Hur är det och hur går det med riksens ständer?

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Rysslands och Sveriges vapen
Eldbränder och gnistor
av Henrik Bernhard Palmær
Red. Arvid Ahnfelt

Hur är det och hur går det med riksens ständer?
En följetong  →


[ 123 ]


Hur är det och hur går det med riksens ständer


Förra delen af frågan kunna vi ej besvara; ty hvarje gång vi försökt att titta på nuvarande riksdag, har det gått oss, som det vanligen går, då man ser på rifven pepparrot: tårarna hafva kommit oss i ögonen, och svedan tvungit oss att gifva våra blickar en annan riktning.

Men på senare delen af frågan, eller: hur går det? — kunna vi nog gifva ett passabelt svar, med anledning af en gammal tafla, som vi häromdagen händelsevis råkade få se.

Taflan föreställer de fyra riksstånden, en bonde, en borgare, en prest och en adelsman.

Bonden säger — eller föreställes säga; ty en lapp, hvarpå orden stå skrifna, hänger ur munnen på honom, liksom på de öfriga, — jag föder eder alla. [ 124 ] Borgaren säger: jag kläder eder alla.

Presten säger: jag undervisar eder alla.

Adelsmannen säger: jag försvarar eder alla.

Men gent emot de fyra riksstånden står Hin Onde, som utbreder sina armar och med en outsägligt fryntlig uppsyn säger: Jag tager eder alla.