Hwad kan migh ståå til trång och Nödh

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Hwad kan migh ståå til trång och Nödh
av Okänd
En ursprungligen tysk psalm Was kan uns kommen an für Noth som bygger på Psaltaren 23. Publicerad i Göteborgspsalmboken 1650 (s. 62-63) och 1695 års psalmbok (nr 40). Originalets författare och översättaren till svenska är okända. Enligt Högmarck (1736) diskuterades om Andreas Knophius eller Wolfgang Mosel var författare, men han fann inget stöd för någondera uppgift. Han anger att psalmen finns översatt till svenska redan år 1600. [1].På Wikipedia finns en artikel om Hwad kan migh ståå til trång och nödh.


Psalm. XXIII.

Hwad kan migh ståå til trång och Nödh/
Ty HErran Gudh mig föder/
Han spijsar migh medh himmelskt Brödh/
Och i godan Beet mig förer/
Migh til thet Watnet leder han/
Som migh tilfyllest swalka kan/
Thet är hans helge Ande.

För sitt Nampn skul leder han migh/
Jn vppå wägen rätta/
Ther mijn Siäl wederqwecker sigh/
Och aff hans Ord sigh mättar/
Ty är iagh tröst och vtan qwaal/
Om iagh än kommer i Mörksens Daal/
Ty tu äst medh migh HErre.

Tin Käpp och Staff bewara migh/
At iagh widh Hiorden blifwer/
Thes är iagh gladh och tacker tigh/
Som migh och thet medh drijfwer/
Tu hafwer migh beredt itt Bord/
Bespijsat medh titt helga Ord/
Moot them som migh bedröfwa.

Tu hafwer giordt mitt Hufwud fett/
Medh goda Oljor tina/
Som är tins Andes Ymnogheet/
Then tu migh låter skijna/
Jagh warder aff tine Godheet/
Ewinnerliga wälförseedt/
I tino Huse/ AMEN.

Källor[redigera]

  1. Högmarck, Lars Psalmopoeographia, Stockholm, 1736.