Jerusalem du helga stad

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Jerusalem tu helga Stadh
av Okänd författare
En psalm med grund i Psaltaren 147. Här ur Göteborgspsalmboken 1650. Publicerad i 1695 års psalmbok, som nr 109 under rubriken "Konung Davids psalmer", efter bearbetning av Jesper Swedbergs version 1694, som hade fyra verser. Eventuellt är psalmen ursprungligen tysk av Selnecero [1]


Jerusalem tu helga Stadh/
Prijsa tin Gudh med gamman/
Then tigh bewarar Natt och Dag/
Tin Barn ock så allsamman/
Han gifwer them Wälsignelse/
Och alt omkring skaffar them Fridh/
Medh alt godt han tigh mättar.

Han vthsänder til tigh sin Budh/
Medh sina helga Orde/
Them förhindrar intet Förbudh/
Hans Wärff the wäl fulborda/
All Köld och Frost försmältes ther/
Hans Ord medh Trone fattat är/
Hårdheet kan ther ey blifwa.

Så gör Gudg sinom Israel/
Som sigh till honom håller/
Och hafwer ther til fulgodh skääl/
At han ey så gör allom:
Hans Ord klingar i Werlden wijdt/
Men the som ther achta medh flijt/
Bättras ther aff allena.

Källor[redigera]

  1. Högmarck, Lars Psalmopoeographia, Stockholm, 1736.