Jesus Christus han är worden

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Jesus Christus han är worden
av Okänd
En ursprungligen latinsk hymn, "Victimae paschali laudes", av abbotten Notgerus i St. Gallien, under mitten av 800-talet e. Kr. Till svensk psalm med sex verser av okänd översättare. Texten till Versus Intercal är publicerad i Göteborgspsalmboken 1650 efter den övriga texten, men sjöngs troligen före fjärde och sjätte versen, enligt 1697 års koralbok. I 1695 års psalmbok nr 164 under rubriken "Påska Psalmer - Om Christi Upståndelse". På Wikipedia finns en artikel om Jesus Christus han är worden..


JEsus Christus han är worden
Itt offer för oss alla.

Itt menlöst Lamb ledh Döden/
Och giorde een Förlijkning/
Emellan Gudh och oss/ til ewigh tijdh.

Döden och Lijfwet stridde/
Men Lijfwet wann tå Seger:
Döden wart nederlagdy genom Lifwet.

Thet witnar Maria/
Som sågh JEsum på Wägen/
Wara vpstånden aff Döda/
Och lefwa igen i sina Härligheet.

Stoor Witnesbörd sågh hon/
Tå hon kom i Grafwena/
Gudz Englar och Swepekläder/
Tå fick hon thet see/
Then Döde war bortto.

Mera skal man nu troo/
Thet Maria säger/
Än thet the otogne Judar föregifwa.

Wist är Christus nu vpstånden/
Aff bittra Dödzens Nödh/
Och hafwer wunnit Seger öfwer Döden/
Haleluja.


Versus Intercal

Christus är vpstånden aff Döda/
Och löste alla Werlden aff Möda/
Thes måge wij alle wara gladh/
Och lofwa wårom HErra i allan stadh/
Kyrie Eleison.