Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Hilma Regina Tengmark

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Theresia Amanda Elisabeth Björklund
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Hilma Regina Tengmark
Adolf Klemens Hellander  →


[ 26 ]

Hilma Regina Tengmark (sedan fru Ankarcrona). K. T:ne 1 juli 1869—30 juni 1870.

Född i Stockholm den 10 okt. 1849. Kom till Anders Selinders elevteater 1862 och blef den 1 okt. 1865 antagen som elev vid Kungl. Teaterns elevskola. Första gången hon tilldrog sig allmänhetens uppmärksamhet torde hafva varit som pågen Jeannick i Octave Feuillets skådespel »Gammalt och nytt», hvilken roll tycktes som skapad för henne. Under den korta tid hon verkade som skådespelerska här hann dock hennes talang ingen synnerlig höjd af utveckling, men vid Nya Teatern i Helsingfors, dit hon kom hösten 1870, blef hon mycket uppburen, särdeles för den lyckliga jämnhet som utmärkte hennes spel. Vid sistnämnda scen kvarstod hon till 1875, då hon ingick i äktenskap med brukspatronen Sten Wilhelm Theodor Ankarcrona (född den 12 juli 1819, död den 6 dec. 1894). Roller på Kungl. Dramatiska Teatern: Eglantine i »De båda döfve», Emeline i »Så pudrar man folk», Berthe i »Blond eller brunett», Hildegard i »Narras inte!» m. fl.