Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Anna Byström

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Carl Hugo Bernhard Grevillius
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Anna Byström
Fanny Elvira Åberg  →


[ 102 ]

Anna Byström, sedan fru Sternvall, därefter fru Byström. K. T:ne 1 dec. 1877—30 juni 1881. K. Dr. T. 1 sept. 1891—30 juni 1898. Dr. T. 1 juli 1898—30 juni 1900.

Född i Stockholm den 21 jan. 1854 (föräldrarna voro kaptenen vid Svea Artilleriregemente, sedermera inspektor vid Kungl. Musikaliska Akademiens läroverk, professor Oscar Fredrik Bernadotte Byström och Augusta Bäckström). Hon studerade först till sångerska under sin faders och Isidor Dannströms ledning, kom sedan till Petersburg och idkade där under ett och ett halft år sångstudier för fru Henriette Nissen-Saloman, men blef på grund af stämmans öfveransträngning tvungen att ändra planer: återvände till Stockholm och tog enskild undervisning för fröken Signe Hebbe och fru Bertha Tammelin samt debuterade på Kungl. Dramatiska Teatern den 22 maj [ 103 ]1877 som Valborg i Augusta Braunerhjelms 3-aktskomedi »Hvem?»; den 5 okt. s. å. debuterade hon som Agathe i »Den hvita halsduken» och den 14 nov. som Rosita i »Rosa och Rosita», hvarefter hon erhöll fast anställning. Under 1880-talet var hon engagerad vid Stora Teatern i Göteborg under olika styresmän (med undantag af spelåret 1885—1886, då hon var fästad vid Sternvall-Skottes teaterföretag, som gaf föreställningar på Mindre Teatern i nämnda stad), och 1890—1891 vid Svenska Teatern i Stockholm, som detta spelår förhyrdes af Victor Holmquist. Därefter kom hon åter till Kungl. Dramatiska Teatern från hösten 1891 till 1900, så ett par år hos Albert Ranft vid Svenska Teatern och sedermera ett par år, 1902—1904, vid Svenska Teatern i Helsingfors. Efter att hösten 1904 ha återkommit till Stockholm, där hon någon tid gaf lektioner i deklamation och instudering af roller, tog hon engagement vid Knut Lindroths resande sällskap spelåret 1909—1910. Hon afgick därefter från scenen och bosatte sig i Finland. Under sin första period vid de kungliga teatrarne gjorde hon sig mest bemärkt som Prinsessan Isabella i »Drottning Margaretas sagor», i hvilken roll äfven hennes vackra utseende gjorde sig gällande. Bland hennes många stora roller i Göteborg må nämnas Elmire i »Tartuffe», Abigael i »Ambrosius», Fru de Thauzette i »Denise», Gina i »Vildanden» och Grefvinnan Zicha i »Dora». Under hennes senare år vid Kungl. Dramatiska Teatern spelade hon företrädesvis medelålders eller äldre världsdamer, bland hvilka kunna nämnas Geheimerådinnan i »Ambrosius», Grefvinnan Skytt i Henrik Christiernssons lustspel »Gurli» och Fru von Lagerborg i »Farbror Pål».

Gift i Göteborg den 10 febr. 1883 med skådespelaren Oskar Sternvall, men skild 1903, hvarefter hon kallade sig fru Byström.