Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Augusta Charlotta Öhrström

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Frans Albion Victor Örtengren
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Augusta Charlotta Öhrström
Ignatz Wahrmuth  →


[ 156 ]

Augusta Charlotta Öhrström sedan Fru Renard. K. T:ne 1 juli 1881—30 juni 1883. Gästspel 26 okt. 1883 och 15 sept. 1884.

Född i Göteborg den 16 febr. 1856 (dotter af handelsbokhållaren F. D. Öhrström och Christina Charlotta Lundgren). Redan tidigt röjdes hos henne musikaliska anlag, och hon var icke mer än elfva år då hon med framgång uppträdde på en offentlig konsert. Hennes föräldrar beslöto därför att hon [ 157 ]skulle utbildas till sångerska, och sedan hon åtnjutit förberedande musikalisk undervisning, skickades hon vid femton års ålder till Stockholm för att vid sina studier vägledas af den då sjuttioårige hofsångaren Berg och därefter af fru Stenhammar. Efter att med framgång ha låtit höra sig på konserter, och sedan hon 1880 debuterat å Nya Teatern (Josephson och Holmquist), blef hon engagerad vid operascenen, där hon uppträdde som Azucena i »Trubaduren», Fru Page i »Muntra fruarna», Bergadrottningen i »Den bergtagna», Zinka i »Karpaternas ros» och Martha i »Mefistofeles» (som hon utförde redan vid denna operas första uppförande den 26 febr. 1883).

Efter sin afgång från den svenska operascenen begaf hon sig till Paris, där hon ytterligare utbildade sig för den berömda operasångerskan madame Rosina Laborde, som icke blott vägledde hennes studier, utan äfven införde henne i de förnämsta musikaliska kretsar och sammanförde henne med Paris’ mest framstående kompositörer, såsom Gounod (för hvilken hon hade förmånen att få instudera Margaretas parti), Massenet, Rubinstein m. fl. Samtidigt uppträdde hon med stor framgång på många bemärkta konserter i Paris och andra platser i Frankrike. Hon företog därefter en längre konsertturné i Amerika, där hon i staden Omaha i Nebraska den 2 febr. 1893 gifte sig med impressarien F. O. Renard. I Amerika stadfästade hon ytterligare sitt rykte som en mycket framstående sångerska.