Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Caroline Lundewall

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Fritz Salmson
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Caroline Lundewall
Joseph Aloys Tichatscheck  →


[ 189 ]

Caroline Lundewall. K. T. debuter 17 och 19 jan. 1863; K. St. T. debuter 11 okt. och 1 dec. 1867; K. Dr. T. debut 4 jan. 1868.

Född i Stockholm den 28 aug. 1843 (föräldrar: styckjunkaren och batteriadjutanten vid Svea Artilleriregemente Conrad Lundewall och Catharina Nyberg). Under åren 1860—1864 tog hon enskild undervisning i sång för fröken Anna Willman och debuterade under tiden å Kungl. Teatern som Matilda i »Wilhelm Tell». Åtnjöt sedan undervisning vid Musikkonservatoriet i Paris 1864—1867, där hon hade den berömde professor Masset till sånglärare. Återkommen till Sverige debuterade hon ånyo på operascenen hösten 1867, denna gång som Agata i »Friskytten» samt äfven på Kungl. Dramatiska Teatern en gång som Elisetta i Cimarosas komiska tvåakts-opera »Det [ 190 ]hemliga giftermålet». Den 8 juni 1870 ingick hon i Uppsala domkyrka äktenskap med fil. doktorn Axel Stål, sedermera mångårig medarbetare och musikkritiker i Göteborgsposten. Efter sitt giftermål har hon ägnat sig åt sångundervisning i Göteborg.