Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 1 - 9.pdf/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
190
KUNGL. TEATRARNE

hemliga giftermålet». Den 8 juni 1870 ingick hon i Uppsala domkyrka äktenskap med fil. doktorn Axel Stål, sedermera mångårig medarbetare och musikkritiker i Göteborgsposten. Efter sitt giftermål har hon ägnat sig åt sångundervisning i Göteborg.Joseph Aloys Tichatscheck. K. T. gästspel 9—26 april 1863, 9 ggr; K. St. T. gästspel 8—9 juni 1865, 5 ggr, och 16 april—25 juli 1866, 15 ggr.

Född i Oberwerkelsdorf i Böhmen den 11 juli 1807. Kungl. sachsisk opera- och kammarsångare. Han blef år 1838 anställd vid hofteatern i Dresden, hvilken han tillhörde som tjänstgörande medlem till 1867 och därefter som hedersledamot. Utrustad med en sällsynt kraftig, klangfull och sympatisk hjältetenor, ett ståtligt yttre och därtill en ovanlig dramatisk begåfning, blef han snart en af de förnämsta sångkonstnärer i Tyskland, på hvars alla större teatrar han uppträdde som gäst, liksom äfven i London, Amsterdam m. fl. platser, öfverallt mottagen med entusiasm. Vid sitt första gästspel i Stockholm, våren 1863, var den berömde tenoren redan 56 år. Han förstod dock att fullständigt hänföra publiken, som »beundrade och njöt i fulla drag af en stämma lika frisk och klangfull som om sångaren varit 26 i stället för 56 år». Tichatscheck uppträdde under sina tre gästspel på Kungl. Teatern som Masaniello i »Den stumma», Johan af Leyden i »Profeten», titelpartiet i »Rienzi» och som Eleazar i »Judinnan». Sina besök i Stockholm och triumferna där bibehöll sångaren ännu i senaste ålderdomen i kärt minne. Han afled i Dresden efter en långvarig och svår sjukdom den 18 jan. 1886.Agnes Galathea Jacobsson. K. T:ne 1 juli 1863—30 juni 1878.

Född i Stockholm den 24 aug. 1837 (dotter af kungl. hofparfymören Levi Abraham Jacobsson och Sally Pohl). Elev af Julius Günther och vid musikkonservatoriet i Prag. Debuterade å Kungl. Teatern som Donna Elvira i »Don Juan» den 27 mars 1863. Roller: Nattens drottning i »Trollflöjten», Adriano i »Rienzi», Azucena i »Trubaduren», Marta i »Faust», Margareta i »Hvita frun», Marcellina i »Figaros bröllop» m. fl.