Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Emma Mathilda Engdahl

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Beata Alexandra Lundqvist
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Emma Mathilda Engdahl
Pauline Lucca  →


[ 197 ]

Emma Mathilda Engdahl, född Madsén. K. St. T. gästspel: 14 jan—9 febr. 1887, 4 ggr.

Född i Petersburg den 26 april 1852 (dotter af juveleraren Peder Madsén och Maria Sandelin). År 1871 gifte hon sig med apotekaren Emil Engdahl, men äktenskapet upplöstes 1879 genom skilsmessa. Dessförinnan hade fru Engdahl, hösten 1875, erhållit anställning vid Nya Teatern i Helsingfors, där [ 198 ]hon debuterade den 19 nov. som Adina i »Kärleksdrycken». Hösten 1877 företog hon en studieresa, först till Milano, där hon idkade sångstudier för signora Della Valle och professor Lamperti, sedan till Paris, där hon studerade för madame Viardot-Garcia. Efter återkomsten till Finland anställdes fru Engdahl ånyo vid Nya Teaterns operascen, »där hon genom sin veka, sympatiska mezzo-sopran och sitt sannt dramatiska föredrag förvärfvade sig stort erkännande». Hösten 1880, sedan operaafdelningen vid Helsingforsteatern blifvit upplöst, åtföljde hon fröken Signe Hebbe på en konstresa genom de skandinaviska länderna. Året därpå reste hon till Paris och studerade sångkonsten där under närmare ett års tid. I februari 1883 debuterade hon på stora operan i Petersburg som Margareta i »Faust», och dessutom uppträdde hon i flera af Östersjöprovinsernas större städer. Vid hennes gästspel i Stockholm uppträdde hon två gånger som Margareta i »Faust» och två gånger som Maria i »Trumpetaren från Säkkingen».

År 1890 ingick hon nytt äktenskap med hofrättsnotarien K. R. Jägerskiöld.